Ολυμπιακός

 
       
 
  Τα Blogs για τον Ολυμπιακό  
 

Red Duckling

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'laquo' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 93 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 106 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 106 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 106 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 127 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 127 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 127 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 149 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 149 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 149 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 170 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 170 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 170 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 165 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 181 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 192 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 192 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 192 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 225 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 225 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 225 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 220 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 236 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 247 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 247 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 247 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 271 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 271 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 271 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 266 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 282 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 293 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 293 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 293 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 315 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 315 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 315 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 310 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 326 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 337 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 337 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 337 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 358 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 358 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 358 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 352 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 369 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 380 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 380 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 380 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 392 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 393 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 393 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 393 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 393 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 393 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 393 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 376 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 393 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 395 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 396 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 396 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 396 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 396 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 396 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 396 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 375 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 396 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 398 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 399 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 399 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 399 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 399 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 399 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 399 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 372 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 399 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 401 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 402 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 402 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 402 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 402 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 402 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 402 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 333 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 402 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 404 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 405 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 405 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 405 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 405 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 405 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 405 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 332 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 405 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 407 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 408 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 408 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 408 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 408 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 408 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 408 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 329 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 408 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 410 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 411 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 411 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 411 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 411 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 411 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 411 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 289 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 411 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 413 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 414 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 414 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 414 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 414 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 414 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 414 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 288 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 414 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 416 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 417 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 417 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 417 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 417 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 417 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 417 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 285 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 417 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 419 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 420 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 420 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 420 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 420 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 420 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 420 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 243 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 420 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 422 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 423 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 423 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 423 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 423 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 423 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 423 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 242 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 423 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 425 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 426 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 426 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 426 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 426 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 426 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 426 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 239 and p in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 427 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 432 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 432 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 432 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 454 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 454 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 454 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 495 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 495 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 495 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 489 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 506 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 517 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 517 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 517 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'mdash' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 527 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Specification mandate value for attribute async in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 528 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: attributes construct error in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 528 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Couldn't find end of Start Tag script line 528 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 528 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 528 and script in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 528 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 533 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 533 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 533 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 555 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 555 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 555 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Namespace prefix fb on like is not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 573 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 573 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 573 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: p line 568 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 584 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'laquo' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 589 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: img line 785 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 786 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 785 and li in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 787 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: img line 833 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 834 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 833 and li in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 835 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 856 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 857 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 858 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 859 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 860 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 861 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 862 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 863 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 864 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 865 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 866 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 867 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 868 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 869 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 870 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 871 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 872 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 873 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 874 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 875 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 876 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 877 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 878 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 879 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 880 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 881 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 882 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 883 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 884 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 885 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 886 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 887 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 888 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 889 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 890 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 891 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 892 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 893 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 894 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 895 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 896 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 897 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 898 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 899 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 900 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 901 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 902 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 904 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'laquo' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 921 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 922 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 923 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Entity 'nbsp' not defined in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 929 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: li line 833 and ul in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 963 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: li line 785 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 964 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: ul line 599 and div in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 965 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 547 and body in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1036 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Opening and ending tag mismatch: div line 512 and html in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1037 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 509 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 450 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 449 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 446 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 187 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 184 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 145 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 144 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 141 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 101 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 98 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 88 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 87 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 85 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag div line 47 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag body line 44 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Warning: DOMDocument::load() [domdocument.load]: Premature end of data in tag html line 2 in http://papaki.redplanet.gr/feed/, line: 1038 in /home/halen/olympiacos.me/blogs/rsslib.php on line 72

Red White News
Οι πρώτες δηλώσεις του Τζίμι Ντουρμάζ ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού...
Λίγη ώρα μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ο Τζίμι Ντουρμάζ πραγματοποίησε στην κάμερα του Olympiacos TV και τις πρώτες του δηλώσεις. Μίλησε για τον κόσμο της ομάδας, για τους στόχους στην Ελλάδα και το όνειρό του, τη συμμετοχή στο Champions League!

Αναλυτικά:

Καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό! Με την ολοκλήρωση της μεταγραφής σου, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που κάνεις;

Νιώθω χαρά! Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ! Είμαι ενθουσιασμένος που θα φορέσω τη φανέλα του Ολυμπιακού και θα παίξω για την ομάδα.

Κοιτούσες τον αριθμό 41 στο κασκόλ που φοράς και μιλούσες για τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. Είσαι έτοιμος να προσθέσεις και άλλους τίτλους στην τροπαιοθήκη μας;

Φυσικά, αυτός είναι βασικός στόχος! Να κερδίζουμε τίτλους! Όσους περισσότερους μπορούμε! Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πρωταθλήματα 42!

Το UEFA Champions League είναι μεγάλη πρόκληση για κάθε παίκτη. Ποιο είναι το όνειρό σου σχετικά με την ευρωπαϊκή σου παρουσία;

Είναι μεγάλο όνειρο για εμένα το να παίξω στο UEFA Champions League και ειδικά το να το πράξω με τον Ολυμπιακό και έχοντας την υποστήριξη του κόσμου! Είναι το όνειρο για κάθε παίκτη και νομίζω ότι πρόκειται για ένα φανταστικό συναίσθημα.

Αναφέρθηκες στον κόσμο του Ολυμπιακού και με την ευκαιρία, θα ήθελες να στείλεις ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας;

Θα είναι υπέροχα να βγω στον αγωνιστικό χώρο και να εισπράξω την υποστήριξη του κόσμου του Ολυμπιακού! Θα κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους!

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Τζίμι Ντουρμάζ!

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το σχετικό photostory.Στον Ολυμπιακό ο Μπενίτες...
Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού έκανε αμέσως μετά τη μεταγραφή του στην ομάδα μας ο Χόρχε Μπενίτες.

Ο Παραγουανός επιθετικός μίλησε στην κάμερα του OlympiacosTV για τις φιλοδοξίες με τη φανέλα του Θρύλου και δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη νέα σελίδα στην καριέρα του, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να φτάσει η ομάδα ακόμα πιο ψηλά!

Αναλυτικά:

Καλωσήρθες στην ομάδα! Πώς νιώθεις τώρα που ολοκλήρωσες τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό;

«Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος για τη μεταγραφή μου και θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε».

Πώς βλέπεις το άλμα από το ποδόσφαιρο της Λατινικής Αμερικής στο ευρωπαϊκό;

«Πολύ θετικό. Ξέρω τι σημαίνει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κι έχω όλα τα φόντα για να βρίσκομαι εδώ. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτή την ευκαιρία που μου δίνει ο σύλλογος και θα προσπαθήσω να την εκμεταλλευτώ στο έπακρο».

Η συμμετοχή στο Champions League αποτελεί πρόκληση για σένα;

«Ναι, πρόκειται για μία σημαντική διοργάνωση όπου ο καθένας θα πρέπει να δείξει τι αξίζει και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

Τέλος, θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού;

«Έρχομαι για να βοηθήσω όσο μπορώ, να δείξω ότι είμαι ένας πολύ ικανός επιθετικός και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα!».Φενερμπαχτσέ - Ολυμπιακός 2-1
Η ομάδα μας αντιμετώπισε τη Φενερμπαχτσέ στο Σουκρού Σαράτσογλου και αν και προσπάθησε και είχε τις ευκαιρίες, ηττήθηκε με 2-1 εξαιτίας δύο απευθείας εκτελέσεων φάουλ, με τον Χοσέ Χολέβας να… απαντά με τον ίδιο τρόπο!

Η «Φενέρ» ξεκίνησε πιο δυνατά, αλλά οι ποδοσφαιριστές του κ. Μίτσελ κατάφεραν να ισορροπήσουν μετά τα πρώτα λεπτά το ματς. Μάλιστα, η ομάδα μας θα μπορούσε να έχει προηγηθεί στο σκορ, όταν ο Κασάμι βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Βολκάν Ντεμιρέλ στο 28’, αλλά το πλασέ του πέρασε λίγο άουτ.
Ακολούθησαν εκατέρωθεν ευκαιρίες, μέχρι το 35ο λεπτό, όταν ο Θρύλος βρέθηκε πίσω στο σκορ από στημένη φάση, με τον Τσανέρ Ερκίν να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Μπουχαλάκης προσπάθησε να «απαντήσει» με τον ίδιο τρόπο στο 42’, αλλά ο Βολκάν μπλόκαρε την μπάλα, με τον Ρομπέρτο από την πλευρά του να επεμβαίνει όπου χρειάστηκε, διατηρώντας το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, ο κ. Μίτσελ «φρέσκαρε» την ομάδα του με τους Παπαδόπουλο, Ντοσεβί και Σαβιόλα και ο Κασάμι είδε την μπάλα να περνά ξανά άουτ για λίγα εκατοστά στο 52’, με το 1-0 να παραμένει. Στην εξέλιξη του δεύτερου μέρους πραγματοποιήθηκε και το ανεπίσημο ντεμπούτο των Φορτούνη και Αφελάι, με τον Ολλανδό να χάνει και μεγάλη ευκαιρία στο 78’, όταν έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Ντοσεβί και μπήκε στην περιοχή, αλλά ο Βολκάν πρόλαβε και μάζεψε την μπάλα.

Ο Θρύλος προσπαθούσε για την ισοφάριση, αλλά από άλλη μία στημένη φάση ήρθε το 2-0, αυτή τη φορά με «δράστη» τον Εμρέ ξανά με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Οι ποδοσφαιριστές μας δεν «παράτησαν» στιγμή το ματς, προσπάθησαν για το γκολ έχοντας κι άλλες ευκαιρίες και τελικά το πέτυχαν σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χοσέ Χολέβας στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το 2-1 ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με την ομάδα μας να στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στις επίσημες υποχρεώσεις της, αρχής γενομένης με την αναμέτρηση του ερχόμενου Σαββάτου απέναντι στη Νίκη Βόλου στο «Γ. Καραϊσκάκης».


Πρόβα τζενεράλε για τον Ολυμπιακό η αναμέτρηση κόντρα στην πρωταθλήτρια Τουρκίας και μάλιστα εκτός έδρας. Για το μεγάλο φιλικό με τη Φενερμπαχτσέ ο Μίτσελ επέλεξε την ακόλουθη ενδεκάδα...

Ρομπέρτο κάτω απο τα δοκάρια, Ελαμπντελαουί δεξιά, Μποτία και Αμπιντάλ στην καρδιά της άμυνας, Μαζουακού αριστερά, Εντινγκά, Μπουχαλάκης και Κασάμι στη μεσαία γραμμή, Γκαζαριάν και Φουστέρ στα "φτερά" και Διαμαντάκος κορυφή....

Στη Τουρκία βρίσκεται η ομάδας μας με σκοπό να δώσει το τελευταίο φιλικό στο πλαισίο της προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αντίπαλος του Ολυμπιακού η Φενερμπαχτσέ, η οποια την σεζόν 2013-2014 κατέκτησε το πρωτάθλημα Τουρκία με απολογισμό 23 νίκες, 5 ισοπαλίες και 6 ήττες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ρομπέρτο, Μέγιερι, Αμπιντάλ, Αφελάι, Μποτία, Μπουχαλάκης, Χολέβας, Διαμαντάκος, Ντοσεβί, Ελαμπντελαουί, Φορτούνης, Φουστέρ, Γκαζαριάν, Κασάμι, Μαζουάκου, Εντινγκά, Παπαδόπουλος, Σαλίνο, Σάμαρης, Σαβιόλα.
Την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του σε μία «καυτή» έδρα και κόντρα σε μία πολύ δυνατή ομάδα θα έχει ο Ολυμπιακός το Σάββατο στις 21.30 με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ.
Αυτό θα είναι και το τελευταίο φιλικό για τους Πειραιώτες, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου στο Καραϊσκάκη.
Πάντως είναι ενδεικτικό πως ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί ακόμα ένα φιλικό πολύ υψηλού επιπέδου, αφού θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Τουρκίας.
Ο Μίτσελ αναμένεται να δοκιμάσει πάλι αρκετά πρόσωπα και σχήματα, όπως έκανε εξάλλου και στην αναμέτρηση με τη Μπιλμπάο.
Πάντως, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν στην Τουρκία το ντεμπούτο τους οι Αφελάι και Φορτούνης, οι οποίοι ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. 
- See more at: http://www.redder.gr/podosfairo/20820/prova-tzenerale-me-fenermpaxtse#sthash.mKPBzVzy.dpuf
Την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του σε μία «καυτή» έδρα και κόντρα σε μία πολύ δυνατή ομάδα θα έχει ο Ολυμπιακός το Σάββατο στις 21.30 με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ.
Αυτό θα είναι και το τελευταίο φιλικό για τους Πειραιώτες, μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων με αντίπαλο τη Νίκη Βόλου στο Καραϊσκάκη.
Πάντως είναι ενδεικτικό πως ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί ακόμα ένα φιλικό πολύ υψηλού επιπέδου, αφού θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Τουρκίας.
Ο Μίτσελ αναμένεται να δοκιμάσει πάλι αρκετά πρόσωπα και σχήματα, όπως έκανε εξάλλου και στην αναμέτρηση με τη Μπιλμπάο.
Πάντως, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσουν στην Τουρκία το ντεμπούτο τους οι Αφελάι και Φορτούνης, οι οποίοι ενδέχεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής. 
- See more at: http://www.redder.gr/podosfairo/20820/prova-tzenerale-me-fenermpaxtse#sthash.mKPBzVzy.dpuf


Η ομάδα μας αναχώρησε σήμερα 21/7 για το... Θρυλικό Ταξίδι σε ΗΠΑ και Καναδά....
Το... Θρυλικό ταξίδι της ξεκίνησε τη Δευτέρα 21/07 η ομάδα μας! Η αποστολή του Ολυμπιακού που θα συμμετάσχει σε ένα από τα πιο φημισμένα τουρνουά ποδοσφαίρου, το International Champions Cup, αναχώρησε το πρωί από το «Ελ. Βενιζέλος» έτοιμη για σπουδαίες ποδοσφαιρικές εμπειρίες.

Παίκτες και προπονητικό τιμ εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι στο αεροδρόμιο κι ανυπόμονοι για τις σπουδαίες αναμετρήσεις που τους περιμένουν! Άλλωστε, όπως παραδέχθηκε και ο κ. Μίτσελ, οι αναμετρήσεις με αντιπάλους όπως οι Liverpool (Λίβερπουλ), Milan (Μίλαν) και Manchester City (Μάντσεστερ Σίτι) είναι ο ιδανικός τρόπος για να συνεχιστεί η προετοιμασία της ομάδας. «Αυτός είναι ο στόχος, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να συνεχίσουμε να παίζουμε αγώνες απέναντι σε σημαντικές ομάδες και να μαθαίνουμε», δήλωσε αρχικά ο προπονητής μας και στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις νέες, σημαντικές προσθήκες που περιμένει:

«Περιμένουμε να διεκπεραιωθούν κάποιες υποθέσεις μέσα στις επόμενες ημέρες και είμαστε σίγουροι ότι σύντομα θα έχουμε κάποια νέα πρόσωπα κοντά μας στην Αμερική».

Όσον αφορά την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη και την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου του ρόστερ, σχολίασε: «Μου αρέσουν οι καλοί ποδοσφαιριστές. Τον Φορτούνη τον παρακολουθούμε εδώ και κάποιο διάστημα, καθυστέρησαν λίγο οι διαπραγματεύσεις, αλλά σήμερα περνάει τις ιατρικές εξετάσεις κι ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να μας βοηθήσει μέσα στη χρονιά».

Τέλος, επανέλαβε τη σημασία της συμμετοχής του Θρύλου σε ένα τόσο σπουδαίο τουρνουά, απέναντι σε μεγάλες ομάδες ενόψει της νέας σεζόν: «Έχουμε την εμπειρία από πέρυσι, όταν κάναμε μία δυνατή προετοιμασία απέναντι σε ομάδες όπως η Liverpool (Λίβερπουλ), η Valencia (Βαλένθια) κι άλλες δυνατές ομάδες. Δεν πήραμε καλά αποτελέσματα, αλλά μάθαμε πολλά. Όλοι συμφωνούμε ότι η προετοιμασία χρησιμεύει για να μαθαίνουμε και δεν έχει τόσο σημασία να παίρνουμε τώρα θετικά αποτελέσματα, αλλά κατά τη διάρκεια της χρονιάς».

Για να δείτε το video με τις δηλώσεις του Μίτσελ πατήστε ΕΔΩ.

Ανυπόμονος εμφανίστηκε και ο Μπάλαζ Μέγιερι«Είναι μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα να προετοιμαστεί με ένα τέτοιο τουρνουά για το πρωτάθλημα και το Champions League. Παίζουμε απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες και πιστεύω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμάς».

Σχετικά με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που ολοκληρώθηκε, σχολίασε: «Πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Ήταν δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες. Κύριο μέλημά μας ήταν η φυσική κατάσταση και τώρα πρέπει να παίξουμε παιχνίδια, να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, καθώς αποκτήσαμε νέους παίκτες κι ανυπομονώ γι' αυτό».

Για το αν αυτοί οι σημαντικοί αγώνες είναι η καλύτερη «πρόβα» ενόψει Champions League, τόνισε: «Είναι καλό να αγωνίζεσαι απέναντι σε ομάδες αυτού του επιπέδου υπό αυτές τις συνθήκες, σε καλά γήπεδα και θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστούμε για το Champions League».

Για να δείτε τις δηλώσεις του Μέγιερι πατήστε ΕΔΩ.

Για το αν το τουρνουά αυτό θα βοηθήσει την ομάδα να προετοιμαστεί ιδανικά για το Champions League, μίλησε και ο Αλεχάντρο Ντομίνγκεζ«Εμείς συνεχίζουμε βλέποντάς το ως ένα ακόμα στάδιο της προετοιμασίας μας για το Champions League και το πρωτάθλημα. Προφανώς θέλουμε να υπερασπιστούμε τη φανέλα της ομάδας και να δείξουμε ότι ο σύλλογός μας είναι άξιος σεβασμού, να αφήσουμε καλές εντυπώσεις με τη συμμετοχή μας. Φυσικά είναι και μία ευκαιρία για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Για το αν η ομάδα θα εμφανιστεί βελτιωμένη φέτος μετά και τις νέες προσθήκες, o «Τσόρι» τόνισε: «Είναι λογικό όταν μία ομάδα έχει αρκετές αλλαγές να χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο. Πρέπει να γνωριστούμε, γι’ αυτό είναι πολύ καλό ότι κάνουμε αυτά τα δύο ταξίδια τώρα, το ένα ήδη στην Αυστρία και στην Αμερική τώρα. Αυτός ο χρόνος θα μας βοηθήσει να δεθούμε περισσότερο ως ομάδα. Όπως λέω πάντα, ο συνδυασμός εμπειρίας και νιάτων είναι πάντα πολύ καλός».

Τέλος, για το πολύ όμορφο γκολ που πέτυχε στην Αυστρία, σχολίασε γελώντας: «Είναι αποτέλεσμα της στιγμής, ήταν μία όμορφη στιγμή για εμένα. Ήταν στην προπόνηση, αλλά μακάρι να μπορέσω φέτος να πετύχω ακόμα περισσότερα γκολ από πέρυσι. Δουλεύω πάντα γιατί θέλω να εμφανίζομαι όσο πιο βελτιωμένος μπορώ».

Για να δείτε τις δηλώσεις Ντομίνγκεζ πατήστε ΕΔΩ.

Για να δείτε το photostory από την αναχώρηση της ομάδας μας πατήστε ΕΔΩ.

Το Θρυλικό Ταξιδι θα ξεκινήσει από τον Καναδά και πιο συγκεκριμένα από την πόλη του Τορόντο όπου η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την ιταλική Milan (Μίλαν) στο BMO Field την Πέμπτη 24/07 στις 20:00 (25/07 03:00 ώρα Ελλάδος). 

Επόμενος σταθμός για τον Ολυμπιακό μας το Σικάγο για την αναμέτρηση απέναντι στην Liverpool (Λίβερπουλ) στο Soldier Field την Κυριακή 27/07 στις 17:00 (28/07 01:00 ώρα Ελλάδος). Ωστοσο να θυμίσουμε ότι μια ημέρα πριν το παιχνίδι με τους δευτεραθλητές Αγγλίας ο Ολυμπιακός θα πραγματοποιήσει φιλανθρωπική εκδήλωση στο National Hellenic Museum με σκοπό να διαδώσει το μήνυμα της συνεργασίας του με την UNICEF για τον εμβολιασμό παιδιών στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο! Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του σκοπού της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τη UNICEF να εμβολιάσει παιδιά που έχουν ανάγκη την βοήθεια μας. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια της εκδήλωσης πατήστε ΕΔΩ.

Τέλος στις 02/08 στις 14:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) η ομάδα μας θα κάνει την τελευταία της στάση στην Μινεάπολη όπου θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Αγγλίας Manchester City (Μάντσεστερ Σίτι) στο TCF Bank Stadium.

Για να προμηθευτείτε εισιτήρια για τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού μας στο πλαίσιο του International Champions Cup πατήστε ΕΔΩ.«Θα γράψουμε ξανά ιστορία»...
Βρίσκεται στο τιμόνι του Ολυμπιακού και τον οδηγεί σε μία ακόμη προετοιμασία, πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Ο Μίτσελ παραχώρησε από το Ζέεφελντ, όπου χτίζει, μαζί με τους συνεργάτες του τον Ολυμπιακό του άμεσου και απώτερου μέλλοντος, την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη και φάνηκε σίγουρος για την πρόοδο που αναμένεται. Αναλυτικά

Ε: Συμπληρώσαμε σχεδόν μία εβδομάδα στο Ζέεφελντ. Θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για την πορεία της προετοιμασίας.

Α: Πιστεύω ότι κάναμε πρόοδο σε σχέση με πέρσι. Είναι πιο εύκολο γιατί έχουμε πολλούς παίκτες που ήταν και πέρσι στην ομάδα και καταλαβαίνουν πιο εύκολα την δουλειά που θέλουμε. Μερικοί παίκτες είναι έναν χρόνο στην ομάδα και ξέρουν τις συνθήκες στην προπόνηση και στην ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές γύρισαν σε μία πολύ καλή φυσική κατάσταση και ξέρουν τι ζητάμε εμείς και ήρθαν όλοι με ιδανικό βάρος. Πάμε σιγά σιγά, μία εβδομάδα δεν είναι τίποτα.

Ε: Πόσο διαφορετική είναι η φετινή προετοιμασία από την περσινή κυρίως λόγω του ρόστερ και του γεγονότος πως έχει αρκετούς νέους παίκτες. Πόσο σας βοηθάει στην δουλειά σας ότι ο προγραμματισμός έχει τρέξει πιο γρήγορα;

Α: Αυτή είναι μία μεγάλη διαφορά που υπάρχει και η δεύτερη είναι ότι μερικοί παίκτες δεν χρειάζεται να τους λέμε τι πρέπει να κάνουν. Δεν θα έλεγα ότι είναι πιο εύκολο το φετινό ξεκίνημα, αλλά είναι πιο φυσιολογικό. Γι’ αυτό και είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι και όπως είπαμε πριν ένα χρόνο εδώ στο ίδιο σημείο πρέπει να περιμένουμε ένα μήνα για να βρούμε τον ρυθμό. Η ιστορία όπως ξέρουμε όλοι ήταν πολύ καλή. Καταλαβαίνω ότι τα λόγια μου ακούγονταν πέρσι σαν δικαιολογία, αλλά ήμουν σίγουρος ότι με την δουλειά μπορούσαμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα. Όταν τελείωσε ο αγώνας με την Άντερλεχτ στις 8 Αυγούστου στο Καραϊσκάκη είπαμε ότι βλέπουμε την ομάδα. Πήγαμε και στην Βαλένθια και παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από ‘κει και πέρα μαζί με τα παιχνίδια του Champions League ήταν 25 παιχνίδια που χάσαμε μόνο τα δύο με την Παρί. Οι ποδοσφαιριστές ήταν πρωταγωνιστές για αυτή την πρόοδο που είχε η ομάδα και τώρα είμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Το έχω ζητήσει ξανά και το ζητάω και φέτος πιστέψτε αυτά που λέμε.

Ε: Έχετε ανεβάσει ήδη πολύ τον πήχη τι να περιμένουμε από τον φετινό Ολυμπιακό; Καμία ήττα σε 25 παιχνίδια;

Α: Δεν μετράνε τόσο πολύ οι ήττες και οι νίκες, αλλά ότι η ομάδα είχε μία πρόοδο. Υπήρχε μία πρόοδος και η ομάδα ανέβασε σιγά σιγά ρυθμούς. Παρόλο που εσύ κάθεσαι απέναντι όλοι συμφωνούμε ότι μέχρι τον Δεκέμβρη ήμασταν εξαιρετικοί. Θα υπάρχει μία ήττα παραπάνω μία νίκη παραπάνω το θέμα είναι η ομάδα να κάνει μία πρόοδο.

Ε: Η ομάδα έχει αλλάξει πολύ. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και να γίνουν κάποια πράγματα;

Α: Υπάρχει μία διαφορά μία βασική αλλαγή. Πέρσι προσπαθήσαμε να παίρνουμε παίκτες που θα ήταν βασικοί στην ενδεκάδα. Φέτος ψάχνουμε καλούς παίκτες που να συμπληρώνουν αυτό που έχουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνει πιο εύκολα την δουλειά μας. Είναι μία δουλειά που φαίνεται αυτή που θέλουμε να είναι.

Ε: Υπάρχουν πολλών ειδών ποδοσφαιριστές όπως οι Κάται, Βλαχοδήμος, Γιαταμπαρέ που παίρνουν μία δεύτερη ευκαιρία. Γιατί διαλέξατε αυτούς τους τρεις από τους υπόλοιπους δανεικούς που είχε ο Ολυμπιακός;

Α: Στο τέλος πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Θα μπορούσαν να είναι άλλοι ποδοσφαιριστές αλλά ψάχνουμε σε συγκεκριμένες θέσεις που θα κάνουμε κινήσεις. Σίγουρα μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι οι σωστές αποφάσεις, αλλά για μένα είναι οι σωστές. Πάντα με σεβασμό για τους ποδοσφαιριστές που δεν είναι μαζί μας.

Ε: Τον Γιαταμπαρέ σε ποια θέση τελικά τον υπολογίζετε;

Α: Με τις απουσίες του Μανιάτη και του Σάμαρη θέλαμε να δοκιμάσουμε τον Γιαταμπαρέ σε αυτή την θέση και τον εξετάζουμε.

Ε: Έχετε πάρει αποφάσεις ποιοι θα ταξιδέψουν στην Αμερική;

Α: Ναι.

Ε: Δεν θα περιμένετε το φιλικό με την Ντιναμό Κιέβου;

Α: Έχουμε ήδη μία ιδέα. Δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει μία λίστα. Σήμερα είναι Κυριακή και έχουμε ακόμα εννιά μέρες να πάμε στην Αμερική και θα έχετε εκπλήξεις.

Ε: Θα είναι πολύ κουτσουρεμένη η αποστολή σε σχέση με τα παιδιά που είναι εδώ;

Α: Εδώ είμαστε 32 ποδοσφαιριστές και περιμένουμε άλλους τέσσερις και θα έχουμε κάποια έκπληξη μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε όλοι. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας είναι πολύ σημαντικό να έχουν λεπτά οι ποδοσφαιριστές και δεν μπορούμε να πάρουμε τόσους πολλούς.

Ε: Μήπως η έκπληξη είναι ο επιθετικός που περιμένει ο Ολυμπιακός;

Α: Μπορεί να είναι αυτή η έκπληξη. Όπως πέρσι είχαμε δύο εκπλήξεις τελευταία εβδομάδα που δεν ήταν τόσο θετικός όπως το θέμα του Φετφατζίδη και του Φέισα. Οι εκπλήξεις δεν σημαίνει ότι θα έρθουν ποδοσφαιριστές, αλλά και να φύγουν.

Ε: Θα είναι εφικτό να έχετε και παιδιά από την ομάδα νέων;

Α: Αυτό το έχω ζητήσει στην διοίκηση, αλλά δεν μπορώ να λέω ονόματα. Έχουμε μιλήσει για το ρόστερ και πως θέλουμε να γίνει. 23-24 παίκτες συν τον Ολαϊτάν που μας λείπει και τον θέλουμε πίσω. Μακάρι ο 24ος να ήταν ο Ολαϊτάν.

Ε: Πότε θα έχετε ξεκάθαρη εικόνα για τον Ολαϊτάν;

Α: Ελπίζω να έχω στο επόμενο διάστημα, τον επόμενο καιρό.

Ε: Πόσο σημαντικό είναι ότι μέχρι το Champions League η ομάδα θα έχει δώσει σημαντικό αριθμό επίσημων παιχνιδιών;

Α: Όταν βλέπεις το αποτέλεσμα λες ότι ήμασταν χάλια. Πιστεύω ότι δεν ήμασταν τόσο άσχημα σε εκείνο το παιχνίδι και δεν νομίζω ότι θα είχε αλλάξει κάτι σε εκείνο το παιχνίδι. Έγιναν δύο γεγονότα πέρσι που ήταν σκληρά για εμάς. Πρώτον τα αποτελέσματα στα φιλικά στην προετοιμασία. Επειδή παίξαμε με ομάδες που σου ζητάνε να έχεις μέγιστη συγκέντρωση και σου ζητάνε να μην κάνεις λάθη γιατί μπορούν να εκμεταλλευτούν το παραμικρό. Το δεύτερο ήταν η βαριά ήττα με την Παρί γιατί είδαμε ότι σε ένα ημίχρονο μπορείς να χάσεις ότι έχεις καταφέρει σε ένα ημίχρονο. Στο Παρίσι χάσαμε στο τελευταίο λεπτό, αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήμασταν πολύ καλά στο πρωτάθλημα και είχαμε προκριθεί ήδη με τα ματς που κάναμε με την Μπενφίκα.

Ε: Πέρσι από Έλληνες ποδοσφαιριστές εμφανίσατε τον Σάμαρη. Ο Κολοβός έχει τα ίδια στοιχεία να τον εμφανίσετε φέτος;

Α: Είναι και ο Αυλωνίτης μαζί μας είναι και ο Μπουχαλάκης και ο Παπάζογλου. Μάλλον είμαι τρελός και πιστεύω πολύ στους Έλληνες παίκτες. Περισσότερο από εσάς.

Ε: Περισσότερο μάλλον από τους περισσότερους προπονητές που ήταν εδώ…

Α: Μήπως εγώ έχω κάτι πιο εύκολο από τους προηγούμενους προπονητές. Οι Έλληνες παίκτες που έχω βοηθάνε πολύ και δίνουν τα πάντα. Η ομάδα που έγινε πέρσι έπαιξε ομαδικά και έκανε αυτά που ζητάμε. Μακάρι να ήταν όλες οι ομάδες έτσι. Δεν γίνεται η κάθε απόφαση που παίρνουμε να είναι σωστή. Είναι οι ποδοσφαιριστές που κάνουν καλά την δουλειά.

Ε: Μία άποψη για τον Αμπιντάλ, πόσο μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό;

Α: Πολύ και το κάνει ήδη. Κοιτάς τους ποδοσφαιριστές πως τον κοιτάνε στην προπόνηση και πως τον σέβονται. Σε έναν αγώνα όπως ο χθεσινός αν δεν σου έλεγαν ότι είναι 35 χρονών δεν το καταλάβαινες. Θα είναι πολύ καλό για τον Σιόβα. Γιατί ο Σιόβας ήταν εξαιρετικός πέρσι και τώρα θα είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός. Μπορούν να παίξουν και μαζί.

Ε: Πολλοί γκρίνιαζαν ότι είναι 35 χρόνων. Τι απαντάτε σε αυτούς;

Α: Μήπως είναι οι ίδιοι που πέρσι νόμιζαν ότι δεν θα τα πηγαίναμε καλά; Σε αυτή την ομάδα υπήρξαν ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει εξαιρετικά σε μεγάλη ηλικία όπως ο Ιμπαγάσα, ο Μέλμπεργκ, ο Κοβάσεβιτς, ο Ριβάλντο. Εξαρτάται από τον χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή.

Ε: Περνάει από το μυαλό σας να παίξει και αριστερό μπακ;

Α: Και περνάει από το μυαλό μου να παίζουμε με τρεις αμυντικούς πίσω. Αυτό που δεν περνάει από το μυαλό μου είναι να παίζει ο Καραπαπάς μαζί μας (γέλια).

Ε: Τι περιμένετε ακόμα για να έχετε κλείσει το ρόστερ για τη νέα χρονιά;

Α: Πολλές φορές ελπίζεις ότι έχεις κλείσει το ρόστερ και τελευταία εβδομάδα μπορεί να φύγει κάποιος όπως έγινε πέρσι.

Ε: Βάση σχεδιασμού αυτή την στιγμή τι άλλο περιμένετε;

Α: Δεν μπορώ να πω ότι μας λείπουν 2-3-4 ποδοσφαιριστές. Γι’ αυτό είναι και η προετοιμασία. Πρέπει να δούμε την προετοιμασία και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις. Η αγορά κινείται πολύ αυτούς τους δύο μήνες και μπορεί και προς το τέλος να βρούμε μία καλή ευκαιρία.

Ε: Προφανώς τα γνωρίζετε τα κενά που υπάρχουν αν υπάρχουν…

Α: Δεν υπάρχουν κενά, αλλά αν με ρωτήσετε ότι λείπει ένα σέντερ φορ θα σας πω πως ναι λείπει ένα σέντερ φορ και πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα φέρει ένα σέντερ φορ.

Ε: Και ποιον σέντερ φορ;

Α: Από όσους έχετε γράψει στις εφημερίδες δεν βγήκε ακόμα το όνομα του. Πρέπει να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο για εμάς στην αγορά. Μπορούμε να έχουμε το μπάτζετ που χρειάζεται μπορούμε να έχουμε τον παίκτη που χρειαζόμαστε αλλά στο τέλος οι παίκτες αποφασίζουν να συνεχίσουν σε άλλα πρωταθλήματα όπως έγινε με τον Φινμπόγκασον.

Ε: Για τον Πουλίδο;

Α: Πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα βρεθεί η λύση.

Ε: Να περιμένουμε έναν ακριβό επιθετικό που θα προσφέρει πολλά γκολ στην ομάδα;

Α: Χρειαζόμαστε έναν νεαρό παίκτη. Οι νεαροί παίκτες κοστίζουν πολλά χρήματα γιατί αν τα πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα θα πουλήσουμε ακριβότερα όπως έγινε με τον Μήτρογλου. Δεν είναι εύκολο να βρούμε τέτοιους παίκτες γιατί πρέπει να τα βρούμε οικονομικά και μετά πρέπει να πάρει την απόφαση ο παίκτης να έρθει σε εμάς. Ένα παράδειγμα είναι ο Βίγια που τελειώνει το συμβόλαιο του με την Ατλέτικο. Θα μπορούσε να έρθει εδώ, αλλά στο τέλος πήρε την απόφαση να πάει αλλού. Σίγουρα θα είχε γκρίνια λόγω ηλικίας.

Ε: Θα μας κάνετε μία ακτινογραφία του Κασάμι και που τον υπολογίζετε;

Α: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θέλει επαφή με την μπάλα και την ψάχνει παντού. Είναι αυτό που λέμε box to box. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα που πρέπει να βρει οργάνωση στην τακτική. Πρέπει να βρει μία οργάνωση στον χαρακτήρα του. Είναι πολύ δυνατός στον ανταγωνισμό και σίγουρα αυτά τα στοιχεία θα κάνουν καλό σε εμάς και στον ίδιο.

Ε: Τον Ομάρ τον υπολογίζετε μόνο για δεξί μπακ;

Α: Όχι, μπορεί να παίξει και δεξί εξτρέμ. Γι’ αυτό και κοιτάμε την περίπτωση να παίξουμε με τρεις αμυντικούς. Έχουμε στα πλάγια παίκτες όπως ο Ομάρ, ο Χολέβας και ο Μαζουάκου που μπορούν να παίξουν μόνοι τους στα πλάγια. 

Ε: Γιατί επιλέξατε τον Ντοσεβί;

Α: Είναι κλασσικός παίκτης που παίζει πάνω στην γραμμή. Θέλουμε να διορθώσουμε την τοποθέτηση του μέσα στο γήπεδο. Όπως είδαμε και στο παιχνίδι έκανε πολύ γρήγορες κινήσεις και μπορεί να μας βοηθήσει πολύ. Οσοι παίκτες είναι τώρα και όσοι έρθουν δεν θα είναι βασικοί σε μία ενδεκάδα. Θέλουμε ανταγωνισμό και πρέπει να παλέψουν πολύ για να κερδίσουν θέση. Πέρσι όλοι οι ποδοσφαιριστές είχαν τα λεπτά τους είχαν τις στιγμές τους και είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία. Πολλές φορές ο ίδιος ο παίκτης βγάζει τον εαυτό του από την ενδεκάδα. Δεν είμαι πολύ έξυπνος προπονητής, αλλά πιστεύω ότι παίρνω τις σωστές αποφάσεις. Στην αρχή είχα δεχτεί κριτική γιατί δεν έπαιζε ο Μήτρογλου, αλλά είδαμε τι πρόοδο έκανε. Πάλεψε πολύ από την αρχή για να βρει την θέση του στην ομάδα. Και αυτή η εμπιστοσύνη που είχαμε στον Μήτρογλου μας το ανταπέδωσε με πάρα πολλά γκολ. Τώρα πια δεν μου φαίνεται ο καλύτερος επιθετικός, οι καλύτεροι είναι οι δικοί μας.

Ε: Το κενό του Κάμπελ μπορεί να καλυφθεί με κάποιον από τους ποδοσφαιριστές που υπάρχουν;

Α: Θα μας άρεσε να βρούμε άλλον έναν Κάμπελ. Ψάχνουμε ακόμα και είναι δύσκολο να τον βρούμε. Επίσης πέρσι όταν είχε έρθει κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει τέτοια απόδοση. Μιλάμε για το παρελθόν και φέτος θα είναι διαφορετικά γιατί όλες οι ομάδες μας περιμένουν.

Ε: Τι θέλετε να διορθώσετε; Θέλετε να βάλετε μεγαλύτερη ταχύτητα στο παιχνίδι;

Α: Θα έλεγα να καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές καλύτερα τα παιχνίδια. Πότε πρέπει να παίξουμε επιθετικά και πότε πρέπει να παίξουμε αμυντικά. Πρέπει να καταλάβουν την στιγμή μέσα στον αγώνα. Θα υπάρχει μία γραμμή στο παιχνίδι μας, αλλά να την ελέγξουμε εμείς.

Ε: Τα φιλικά της Αμερική έχουν τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Αυτό θα σας βοηθήσει στην επιστροφή της ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ;

Α: Σίγουρα θα μας βοηθήσουν αυτά τα παιχνίδια. Η προετοιμασία πιστεύετε ότι είναι μόνο τακτική και φυσική κατάσταση, αλλά είναι και ψυχολογία για τις συνθήκες που θα συναντήσουν μέσα στο παιχνίδι.

Ε: Πόσο ευχάριστο είναι για εσάς να διαβάζετε το όνομα σας ως υποψήφιο για την Ρεάλ και την Εθνική Ισπανίας;

Α: Δεν είναι ευχάριστο να βλέπεις να χάνει η ομάδα σου για να πάρεις την θέση του προπονητή. Καλύτερα να μείνει η ιστορία έτσι όπως έγινε. Έχω τόσο μεγάλη αγάπη και τόσο μεγάλο σεβασμό με τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας που όταν έβλεπα το όνομα μου κοιτούσα αλλού. Όπως ξέρουμε ήταν ψέμα. Δεν χαίρομαι όταν χάνουν οι εχθροί μου δεν μπορώ να χαρώ όταν χάνει ένας φίλος μου. Δεν πανηγύρισα το γκολ του Γοδίν, πανηγύρισα το γκολ του Ράμος. 

Ε: Φαντάζεστε το επόμενο καλοκαίρι ξανά εδώ να μιλάτε για τον Ολυμπιακό;

Α: Θα δώσω την ίδια απάντηση που δίνω σε όλους. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ και είναι πολύ ευχάριστο να δουλεύεις σε μία ομάδα που μπορεί να κάνεις καλά την δουλειά σου. Όσο μπορώ να κάνω καλά την δουλειά μου θα μένω εδώ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος εδώ, μόνο μου λείπουν τα παιδιά μου.

Ε: Στην περσινή χρονιά είχατε πει ότι με όσα κάνει ο Μήτρογλου θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Βλέπετε άλλον Μήτρογλου από την φετινή ομάδα;

Α: Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτά που έκαναν οι ποδοσφαιριστές μου στο Μουντιάλ. Οποιοσδήποτε από αυτούς τους παίκτες μπορεί να πάει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν θα είναι περίεργο.

Ε: Ειδικά για τον Σάμαρη αισθάνεστε δικαιωμένος;

Α: Μου το έχει πει ο Σάντος. Ο Σάμαρης είναι το καλύτερο παράδειγμα. Όπως ήρθε τώρα ο Μπουχαλάκης, ο Κολοβός, ο Αυλωνίτης. Ο Σάμαρης το πάλεψε για να μείνει και έμεινε. Ακόμα και στο τέλος της χρονιάς που δεν έπαιζε ήταν εξαιρετικός. Είναι ένας εξαιρετικός άνδρας και θα γίνει ξανά ένας βασικός παίκτης για εμάς.

Ε: Ο Σάντος είπε ότι ουσιαστικά εξαιτίας σας δεν πήρε τον Σιόβα στο Μουντιάλ. Ο Σιόβας είχε θέση στο Μουντιάλ;

Α: Άκουσα τον Σάντος τι είπε και δεν είπε ακριβώς αυτό. Και ένας φιλικός αγώνας δεν είναι αρκετός για να δεις πως είναι ο Σιόβας. Σέβομαι ότι έχει κάνει ο Σάντος στην Εθνική και όσα έχει καταφέρει. Πιστεύω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να τον ευχαριστεί για όσα έχει κάνει. Τον σέβομαι τόσο πολύ και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά.

Ε: Είχατε πει ότι στόχος σας είναι να μεγαλώνετε τον σύλλογο. Τώρα τις σας έλεγαν στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό. Νιώθετε ότι μπορεί να ανέβει κι άλλο ο Ολυμπιακός;

Α: Θα ήταν μία έκπληξη για εσάς αν καταλάβετε πόσος κόσμος στην Ισπανία παρακολουθεί τον Ολυμπιακό στην Ισπανία. Το Ολυμπιακός-Μάντσεστερ το είδαν όλοι στην Ισπανία και είχε μεγάλη τηλεθέαση. Σήμερα έμαθα ότι έχουν αγοράσει τα δικαιώματα για το τουρνουά στην Αμερική. Σίγουρα στην Ισπανία γνωρίζουν τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια και όχι γιατί είμαι εγώ εδώ. Πριν από δύο χρόνια θα ήταν αδύνατο να βλέπουμε στην Ισπανία Λίβερπουλ-Ολυμπιακός και φέτος θα γίνει/. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία πρόοδος στην ομάδα. Δεν ξέρω αν εσείς το καταλαβαίνετε. Και εσωτερικά έχει αλλάξει πολύ ο σύλλογος. Και μπορεί να αλλάξει κι άλλο γιατί όλο μαθαίνουμε.

Ε: Παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο στο Champions League, αλλά το να συνεχίζει στο Europa League είναι ένας ρεαλιστικός στόχος;

Α: Να ρωτήσουμε την Μπενφίκα. Που ήταν μία μεγάλη απογοήτευση για εκείνη την ομάδα και έφθασε στον τελικό. Κάποια μέρα το καλοκαίρι στην παραλία γιατί είμαι παντρεμένος και πηγαίνω στην παραλία. Θυμήθηκα όταν βλέπαμε μαζί την κλήρωση και υπήρχε μία χαρά γύρω γύρω όταν είδαμε τους αντιπάλους μας. Είδαμε όμως στην φάση των ομίλων τι δυσκολία υπήρχε. Και μετά είδαμε πως δύο από τις τρεις ομάδες είχαν πάρει τα πρωταθλήματα τους και μία από τις τρεις έφθασε στον τελικό. Και βλέποντας τώρα το παρελθόν μπορούμε να έχουμε πολύ ωραίο συναίσθημα γι’ αυτά που κάναμε στο Champions League. Για κάτι που είναι αδύνατο, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ είναι να παίξουμε την ρεβάνς με την Μάντσετσερ. Θέλουμε να γράψουμε ξανά την ιστορία μας. 

Ε: Αν μπορούσατε να το κάνατε θα κάνατε το ίδιο πράγμα;

Α: Ναι. Θα έμπαινα ο ίδιος να τελειώσω τις φάσεις. Θα έλεγα του Ντε Χέα να αφήσει κανένα να μπει γιατί και ο ίδιος ήξερε ότι αξίζαμε να περάσουμε.

Ε: Τελειώνοντας ένα μήνυμα στον κόσμο. Τι να περιμένει από τον Ολυμπιακό;

Α: Το να μην γεμίσει το γήπεδο είναι για οικονομικούς λόγους, είναι για κοινωνικούς λόγους και δεν μπορώ να έχω παράπονο γι’ αυτό. Πάντα ένιωθα την αγάπη και την υποστήριξη του κόσμου. Το μήνυμα που μπορώ να δώσω στον κόσμο είναι ότι θα γράψουμε ξανά ιστορία, αλλά χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αν τους νιώθουμε όπως πέρσι θα είναι μεγάλη βοήθεια για εμάς. Όταν λέω ότι είμαι ευχαριστημένος στον Πειραιά έχει να κάνει και με αυτό το θέμα.

Πατώντας ΕΔΩ μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο με όλη τη συνέντευξη του προπονητή του Ολυμπιακού.Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Παϊτίμ Κασάμι....

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, πλέον, έκανε αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του ο Παϊτίμ Κασάμι στο

Ο 22χρονος διεθνής δήλωσε περήφανος που εντάσσεται στην οικογένεια της ομάδας μας κι έτοιμος να δώσει χαρά στον κόσμο, βοηθώντας την να φτάσει και σε άλλους τίτλους!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα το συμβόλαιό μου και είμαι πολύ περήφανος που είμαι παίκτης του Ολυμπιακού και μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας», είπε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σπουδαία συνεργασία του συλλόγου μας με τη UNICEF:

«Είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να στηρίζει τα παιδιά. Είναι κάτι φανταστικό, τόσο για την ομάδα, όσο και για τη UNICEF και για τον κόσμο του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα του συλλόγου».

Ο Κασάμι αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του Θρύλου στο International Champions Cup αυτό το καλοκαίρι, δηλώνοντας ανυπόμονος για την έναρξή του:

«Πάντα είναι όμορφο να παίζεις απέναντι σε μεγάλες ομάδες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον Ολυμπιακό να συμμετέχει σε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση. Για κάθε παίκτη είναι μεγάλη εμπειρία να αγωνίζεται απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Προφανώς, βέβαια, ο Ολυμπιακός παίζει ήδη στο Champions League απέναντι σε μεγάλες ομάδες, αλλά πάντα είναι καλό να συμμετέχεις σε μία μεγάλη διοργάνωση κι εγώ, όπως και όλη η ομάδα, ανυπομονούμε για αυτό».

Τέλος, έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς της ομάδας μας και υποσχέθηκε… γκολ: «Είμαι πολύ περήφανος που πλέον είμαι παίκτης του Ολυμπιακού κι ελπίζω να σας χαρίσω μεγάλες χαρές. Ελπίζω να έχω πάντα τη στήριξή σας και να κερδίσουμε φέτος πολλούς τίτλους. Ανυπομονώ να παίξω στο γήπεδο του Ολυμπιακού, να σκοράρω και να σας κάνω χαρούμενους!».

To who is who του Κασάμι

Ο Παϊτίμ Κασάμι γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 1992 στα Σκόπια από αλβανική οικογένεια. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην ελβετική Winterthur κι ακολούθησε η Grasshoppers το 2006. Την ίδια χρονιά αγωνίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως δανεικός στη Liverpool, πριν μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμό της Lazio σε ηλικία μόλις 16 ετών.

Επέστρεψε στην Ελβετία τον Δεκέμβριο του 2009 για λογαριασμό της Bellinzona, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2011 κι έκανε το επίσημο επαγγελματικό ντεμπούτο του τον Μάρτιο. Το καλοκαίρι του 2010 πήρε μεταγραφή στην Palermo και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, εντάχθηκε αμέσως στην πρώτη ομάδα, κάνοντας το ντεμπούτο του στην πρώτη αναμέτρηση των πλέι οφ του Europa League της σεζόν 2010-11 απέναντι στη Maribor. Η πρώτη του εμφάνιση στη Serie A ήρθε λίγο αργότερα, στις 30 Αυγούστου, στην αναμέτρηση με την Cagliari κι ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 8 στο Europa League και 2 στο Coppa Italia.

Έναν χρόνο αργότερα, άλλαξε ξανά χώρα, αυτή τη φορά για χάρη της Fulham. Η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της νέας του ομάδας ήταν ξανά σε ευρωπαϊκό ματς, απέναντι στην RNK Split για το Europa League και το ντεμπούτο του στην Premier League σημειώθηκε στις 21 Αυγούστου του 2011.

Στο δεύτερο μισό της σεζόν 2012-13 αγωνίστηκε δανεικός στη Luzern, αλλά έπειτα από απαίτηση του Μάρτιν Γιόλ, επέστρεψε στην ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Πολιτογραφημένος Ελβετός, έχει αγωνιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες της εθνικής ομάδας της χώρας, συμμετέχοντας και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και από το 2013 είναι διεθνής με την Ανδρών, κάνοντας το ντεμπούτο του στη νίκη επί της Σλοβενίας στις 15 Οκτωβρίου του 2013, σκοράροντας για πρώτη φορά με το εθνόσημο έναν μήνα αργότερα κόντρα στη Νότιο Κορέα. 

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό photostory.“Θερμή” υποδοχή στο Μόναχο ....
Ο Ολυμπιακός έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μόναχο, όπου την αποστολή υποδέχθηκαν φίλοι της ομάδας από την πόλη και όχι μόνο! Το κλασικό πανό «Μόναχο 7» αναρτήθηκε και φέτος δίπλα στο πούλμαν του Θρύλου, ενώ και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο κ. Μίτσελ, απόλαυσαν τις εκδηλώσεις των φιλάθλων.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναχώρησαν απευθείας για το Ζέεφελντ με το πούλμαν, ενώ το απογευματινό πρόγραμμα, πλην συγκλονιστικού απροόπτου, περιλαμβάνει προπόνηση. Λίγη ώρα μετά την άφιξη της ομάδας, οι παίκτες θα βρεθούν στο γήπεδο για να κάνουν την πρώτη τους εκγύμναση επί αυστριακού εδάφους.Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός σχετικά με την απόκτηση του Γκεβόργκ Γκαζαριάν...
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αρμένιου ποδοσφαιριστή Γκεβόργκ Γκαζαριάν.

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας πλέον έκανε ο Γκεβόργκ Γκαζαριάν στην κάμερα του OlympiacosTV.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Θρύλου μίλησε για τους στόχους του με τη νέα του ομάδα, ενώ δεσμεύτηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες του συλλόγου και των μοναδικών οπαδών του.

«Είμαι πολύ περήφανος που θα παίξω στον Ολυμπιακό και χαρούμενος που θα ανήκω πλέον σε αυτή την ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό προκειμένου να ανταποκριθώ στις προσδοκίες των οπαδών, της ομάδας και των παικτών», δήλωσε αρχικά ο 26χρονος Αρμένιος.

Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας, αλλά και τους δικούς του για τη νέα σεζόν, τόνισε:

«Στόχος μου για την ομάδα είναι να πάρει το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και να κάνει μία καλή πορεία στο Champions League κι εγώ θα κάνω τα πάντα για να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του συλλόγου. Δεν θα σκεφτώ μόνο τον εαυτό μου, αλλά και πώς να κάνω το καλύτερο για την ομάδα».

Ενόψει της συμμετοχής της ομάδας μας στο International Champions Cup το καλοκαίρι, ο Γκαζαριάν δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του:

«Νιώθω υπέροχα σκεπτόμενος αυτές τις αναμετρήσεις κόντρα σε Μίλαν, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι. Ξέρω ότι πάντα πρώτος στόχος του Ολυμπιακού είναι η νίκη, ανεξάρτητα από το ποιες ομάδες αντιμετωπίζει. Ο μοναδικός στόχος είναι να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να δώσει τον καλύτερό του εαυτό».

Τέλος, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδα μας δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα στους οπαδούς μας:

«Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο και θα κάνω τα πάντα, πρώτα απ` όλα μαθαίνοντας τη γλώσσα για να είμαι σε επικοινωνία με τους φιλάθλους, να συζητάω μαζί τους και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανταποκριθώ στις προσδοκίες τους».

Για να δείτε το σχετικό video πατήστε ΕΔΩ.

http://www.olympiacos.org


Θρυλική βοήθεια στους Σέρβους...
Η οικογένεια του Ολυμπιακού (ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ερασιτέχνης, ΘΥΡΑ 7, ΠΕΦΟ) αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Σερβίας.

Τ΄ αδέλφια μας περνούν δύσκολες ώρες λόγω των φονικών πλημμυρών που έπληξαν την γειτονική χώρα και τα μέλη της οικογένειας του Ολυμπιακού από την πρώτη στιγμή έδωσαν χέρι βοηθείας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσουμε ότι ήταν απόλυτα επιτυχημένη η διαδικασία συλλογής αγαθών για τ’ αδέλφια μας και την Πέμπτη θα μεταφερθούν, πάντα με την αρωγή της Πρεσβείας της Σερβίας στην Ελλάδα, αεροπορικώς στην γειτονική χώρα προκειμένου να ανακουφίσουν τους πληγέντες.

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, βρέθηκε στο Μουσείο του Ολυμπιακού για να βοηθήσει τη διαδικασία και μίλησε για τους δεσμούς φιλίας που συνδέουν τους δύο λαούς και τη σημασία αυτής της κίνησης:

«Είναι γνωστοί σε όλους οι δεσμοί που συνδέουν τον ελληνικό λαό με τον σερβικό, όπως επίσης είναι γνωστή και η φιλία που υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο του Ολυμπιακού και τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα. Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά κυρίως γιατί ο Ολυμπιακός προσπαθεί και στέκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, είμαστε εδώ και σήμερα για να βοηθήσουμε και να κάνουμε το ελάχιστο που μπορούμε για τους συνανθρώπους μας στη Σερβία που δοκιμάστηκαν από τις πλημμύρες και την κακοκαιρία».

Από την πλευρά της, η Γενική Διευθύντρια του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, Χριστίνα Τσιλιγκίρη, τόνισε ότι ο σύλλογός μας, ως μία οικογένεια, θα βρίσκεται πάντα δίπλα στους συνανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας:

«Για μία ακόμη φορά ο Ολυμπιακός αποδεικνύει τη συμπαράστασή του σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Πριν από κάποιο καιρό, οι φίλοι μας, οι αδελφοί μας οι Σέρβοι, αντιμετώπισαν ένα μεγάλο πρόβλημα με τις πλημμύρες και ο Ολυμπιακός, όντας μία οικογένεια, έσπευσε να βοηθήσει. Τρεις βδομάδες τώρα, μέσω των συνδέσμων, της Θύρας 7, της ΠΕΦΟ, του Ερασιτέχνη και της ΠΑΕ μαζεύτηκαν όλα τα αγαθά πρώτης ανάγκης, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Σερβίας, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ο Ολυμπιακός είναι εδώ, δεν σταματά να βοηθάει, θα βοηθάει πάντα όταν έχει κάποιος ανάγκη κι αυτό το δείχνουμε έμπρακτα».

Τις ημέρες συλλογής συγκεντρώθηκαν:

Τρόφιμα
Ρούχα
Χαρτικά
Παιχνίδια
Φαρμακευτικό υλικό
Νερό

Ο Ολυμπιακός είναι πάντα δίπλα σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη και έχει τη δύναμη να πετύχει «θαύματα» και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό photostory.
Δείτε ΕΔΩ το σχετικό video.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 65-67... (2-2)
Σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Παναθηναϊκός απάντησε στο break με break. Κέρδισε τον Ολυμπιακό με σκορ 65-67 και η σειρά πλέον πάει σε πέμπτο ματς στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη (4/6).

H υπόθεση τίτλου παίρνει παράταση. Οι πράσινοι, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά από την έναρξη της αναμέτρησης, απάντησαν με break στο break, καθώς κέρδισαν τους ερυθρόλευκους στο ΣΕΦ με σκορ 65-67. Με αυτόν τον τρόπο έκαναν το 2-2 στη σειρά και πλέον η υπόθεση Πρωτάθλημα θα κριθεί σε πέμπτο και τελευταίο ματς στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Τετάρτη (4/6). 

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός για τρία δεκάλεπτα, κάνοντας πολύ καλό παιχνίδι, έχοντας τον έλεγχο του ρυθμού. Κατάφερε να προηγηθεί και να διατηρήσει την διαφορά του σε διψήφιο αριθμό πόντων (53-66 στο 37'), αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πειραιώτες απάντησαν με σερί 12-0, φέρνοντας το ματς στον πόντο (65-66) στα 8'' πριν το τέλος. Στη συνέχεια όμως οι διαιτητές δεν καταλόγισαν άμεσα τα φάουλ που έγιναν, αλλά εκείνο πάνω στον Λάσμε στα 2'5''. Έβαλε την μία βολή ο Αφρικανός και στον εναπομείναντα χρόνο ο Σπανούλης από δύσκολη θέση αστόχησε. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ανώτεροι από τους γηπεδούχους στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, αλλά οι διαιτητές στο τέλος έδωσαν δικαίωμα στους Πειραιώτες να διαμαρτύρονται. 

Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης

Ο Στεφάν Λάσμε ήταν ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα, όντας τόσο ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 17 πόντους, όσο και ο πρώτος ριμπάουντερ μαζεύοντας 9. 

Ο αριθμός του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το ματς έχοντας μετρήσει 19 (!) λάθη στην αναμέτρηση.

Που κρίθηκε το παιχνίδι

Κρίθηκε ουσιαστικά στα τελευταία δευτερόλεπτα ης αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός προηγείτο με σκορ 53-66 στο 37', αλλά στη συνέχεια ο Ολυμπιακός με αντεπίθεση διαρκείας απάντησε με 12-0 σερί, μειώνοντας στον πόντο (65-66). Στα εναπομείναντα 8'' οι Πειραιώτες διαμαρτύρονται καθώς έκαναν φάουλ γρήγορα ώστε να σταματήσουν τον χρόνο, αλλά οι ρέφερι χρέωσαν μοναχά εκείνο πάνω στον Λάσμε στα 2'5'' πριν το τέλος. Έβαλε τη μία βολή και στη συνέχεια ο Σπανούλης από δύσκολη θέση αστόχησε σε προσπάθεια ώστε να έστελνε το ματς στην παράταση.

Το ματς

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς κάνοντας δύο βιαστικά λάθη, δείχνοντας νευρικός στο παρκέ, με τους πράσινους να τα αξιοποιούν κάνοντας το 4-0 με alley-oop κάρφωμα του Λάσμε. Ο Σπανούλης ακολούθως έβγαλε δύο έξοχα πικ-εν-ρολ με τον Λάσμε (4-4), ο Γκιστ απάντησε με τρίποντο, ο οποίος στην άμυνα έπαιζε πάνω στον Σπανούλη, αλλά οι Πειραιώτες πήραν ξανά τα ηνία στο σκορ (9-7) με υπέροχη κίνηση του Πρίντεζη από το low-post. Το "τριφύλλι" στη συνέχεια έκανε λάθη, με τις δύο ομάδες να σπαταλούν κατοχές στην επίθεση, αλλά οι φιλοξενούμενοι με τον Λάσμε προηγήθηκαν με σκορ 9-11 στο 6'. Ο Ολυμπιακός στη συνέχεια έβγαλε καλές άμυνες και βρήκε λύσεις στην επίθεση, κάνοντας το σκορ 14-11 με τον Ντάνστον, αλλά το πρόβλημα για τους γηπεδούχους ήταν πως έχαναν αρκετές βολές (6/10), φτάνοντας παράλληλα τα 6 λάθη σε 8.5 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός αθόρυβα, όντας εύστοχος από τις βολές, αλλά και αποτελεσματικός στην άμυνα, προηγήθηκε με 14-17, με τους Πειραιώτες να παρουσιάζονται αρκετά άστοχοι στην επίθεση. Ο Μπαρτζώκας για διαμαρτυρία χρεώθηκε με τεχνική ποινή, ο Μαυροκεφαλίδης έχασε και τις δύο βολές, αλλά ακολούθως με "χουκ" έκανε το 16-19 το οποίο και ήταν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο ο Παναθηναϊκός πήγε στο +9 (16-25) χάρη σε τρίποντο του Διαμαντίδη και σε κάρφωμα του Λάσμε, με τους πράσινους να πατούν καλύτερα στο παρκέ και τους ερυθρόλευκους να εξακολουθούν να... σπάνε τα καλάθια. Το "τριφύλλι" είχε αποκτήσει αυτοπεποίθηση και με τρίποντο του Γιάνκοβιτς εκτόξευσε την διαφορά στο +12 (16-28) στο 13'. Ο Ολυμπιακός άρχισε να πιέζει σε ολόκληρο το γήπεδο, αλλά ο "καυτός" Γιάνκοβιτς, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην επίθεση, δεν έχανε σουτ, με την διαφορά να φτάνει στο +13 (19-32). Από την άλλη πλευρά ανέλαβε δράση ο Περπέρογλου, ο οποίος με μακρινά σουτ έδινε... ανάσες στο σκορ για τους γηπεδούχους (21-32 στο 15'). Οι πράσινοι ήταν εύστοχοι από την περιφέρεια (3/4τρ), οι ερυθρόλευκοι διαμαρτυρόντουσαν έντονα για ορισμένες αποφάσεις των ρέφερι, με τον Σλούκα στον αιφνιδιασμό να μειώνει σε 24-32. Ο Ματσιούλις ήταν ψύχραιμος στις βολές που κέρδισε, ακολούθως οι ρέφερι δεν μέτρησαν καθαρό καλάθι του Περπέρογλου, με τον Διαμαντίδη με ντράιβ να φέρνει την διαφορά ξανά στο +13 (26-39) στο 18'. Με έξοχη ασίστ του Σλούκα στον Ντάνστον οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 30-39, αλλά από την περιφέρεια δεν έβρισκαν στόχο (0/6τρ). Ο Ματσιούλις στη συνέχεια απάντησε με καταπληκτικό ντράιβ, όπως και ο Ράιτ, με το σκορ του πρώτου μέρους να βρίσκει τους πράσινους να προηγούνται με 30-43, οι οποίοι έλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού, πραγματοποιώντας το καλύτερο τους ημίχρονο στους τελικούς.

Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ξανά νευρικός στο παρκέ, κάνοντας λάθη, όντας και άστοχοι στην επίθεση, με τον Μάντζαρη να χρεώνεται με τέταρτο φάουλ και τον Ματσιούλις να σκοράρει ύστερα από επιθετικό ριμπάουντ (32-45 στο 23'). Στο 24' με τον Κόλινς οι Πειραιώτες μέτρησαν το πρώτο τους τρίποντο στο ματς (35-45), το ματς απέκτησε γρήγορο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να παίζουν σκληρά στην άμυνα. Ο Μαυροκεφαλίδης δημιουργούσε προβλήματα στην φροντ-λάιν των γηπεδούχων, καθώς έβρισκε λύσεις από το "ζωγραφιστό", ανεβάζοντας την διαφορά στο +14 (35-49) στο 26' για τους πράσινους. Οι ερυθρόλευκοι στη συνέχεια είχαν το δικό τους ξέσπασμα, καθώς απάντησαν με ένα σερί 8-0, χάρη σε coast-to-coast του Κόλινς και δύο σερί τρίποντα από τον "καυτό" Λοτζέσκι, βάζοντας... φωτιά στο ματς, μειώνοντας το σκορ σε 43-49 στο 28'. Η απάντηση του "τριφυλλιού" όμως ήταν άμεση, καθώς με δύο σερί τρίποντα από τους Φώτση-Διαμαντίδη οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 43-55, σπάζοντας το ερυθρόλευκο μομέντουμ σε μια χρονική στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν αποκτήσει ψυχολογία, με το 45-57 να είναι το σκορ στο 30'.

Ο Μπαρτζώκας στην τέταρτη περίοδο ξεκίνησε την πεντάδα του Ολυμπιακού βάζοντας στο "2" τον Λοτζέσκι και τον Περπέρογλου στο "3", με τον Σλούκα με ντράιβ να μειώνει σε 49-59. Ο χρόνος πίεζε τους Πειραιώτες που προσπαθούσαν να γυρίσουν το ματς, με τους πράσινους να ψάχνουν τα μις-ματς με τον Λάσμε στο "ζωγραφιστό", αλλά ο Αφρικανός δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει. Ο Ολυμπιακός ύστερα από κάθε καλή άμυνα έτρεχε στο ανοιχτό γήπεδο, ο Σλούκας αστόχησε σε δύο βολές, αλλά ο Πρίντεζης με το γνώριμο του σουτ ροκάνισε την διαφορά (51-59). Ο Λάσμε έβαλε σουτ από τα 6 μέτρα, ο Ντάνστον έχασε άλλες δύο βολές, με τον Μάντζαρη στο 35' να αποβάλλεται με 5ο φάουλ. Ο Λάσμε ήταν ξανά εύστοχος από μακρινή απόσταση, ο Σπανούλης αστόχησε από την περιφέρεια, με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες συνέχισαν δίχως καθαρόαιμους σέντερ (Γκιστ-Φώτση, Πέτγουεϊ-Πρίντεζη), ο Ματσιούλις με βολές έφερε τους φιλοξενούμενους στο +13 (53-66), με τον Σλούκα να δίνει.... ανάσα στους ερυθρόλευκους με τρίποντο (56-66). Ακολούθως με βολές των Σλούκα-Πρίντεζη και λέι-απ του Ντάνστον ο Ολυμπιακός μείωσε σε 61-66 στα 55'' πριν το τέλος, ενώ στην επόμενη κατοχή ο Διαμαντίδης έκανε βήματα. Στην επόμενη επίθεση ο Σλούκας βρήκε ελεύθερο στο "ζωγραφιστό" τον Ντάνστον που κάρφωσε, κάνοντας το σκορ 63-66 στα 24'' πριν τη λήξη, με τους Πειραιώτες να μετρούν ένα σερί 10-0. Στα 23'' έγινε φάουλ πάνω στον Γκιστ, ο οποίος μέσα σε μία εκκωφαντική ατμόσφαιρα έχασε και τις δύο βολές. Ο Σλούκας στη συνέχεια έχασε τρίποντο για να φέρει το ματς στα ίσα, ενώ στη συνέχεια στο ντράιβ που δοκίμασε τον έκοψε ο Γκιστ, με τον εναπομείναντα χρόνο να είναι στα 10'' και την κατοχή να βρίσκεται σε ερυθρόλευκα χέρια. Στην επαναφορά ο Σπανούλης έδωσε ασίστ στον Σλούκα που μείωσε στον πόντο (65-66), στη συνέχεια οι Πειραιώτες για να σταματήσουν τον χρόνο έκαναν φάουλ τα οποία δεν έδωσαν οι διαιτητές, δίνοντας όμως εκείνο πάνω στον Λάσμε στα 2'' πριν την λήξη. Έχασε την πρώτη βολή, αλλά έβαλε την δεύτερη, ενώ στη εξέλιξη της φάσης ο Σπανούλης από δύσκολη θέση αστόχησε, με τον Παναθηναϊκό να κάνει το δικό του break στο ΣΕΦ, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με σκορ 65-67.

Τα δεκάλεπτα: 16-19, 30-43, 45-57, 65-67

Ανά δεκάλεπτο: 16-19, 14-24, 15-14, 20-10

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πέτγουεϊ, Ντάνστον 15 (7ρ., 4κλ), Σπανούλης 1, Περπέρογλου 4, Σλούκας 11 (1τρ., 4ασ.), Κόλινς 5 (1τρ., 5ρ.), Σίμονς 4, Λοτζέσκι 14 (2τρ., 8ρ.), Πρίντεζης 11, Μάντζαρης.
Παναθηναϊκούς (Αλβέρτης): Μπράμος, Κάρι 2, Φώτσης 3 (1),  Ούκιτς, Λάσμε 17 (9ρ.), Μαυροκεφαλίδης 10, Διαμαντίδης13 (2τρ., 6ασ.) , Γκιστ 5, Γιάνκοβιτς 8 (1), Ματσιούλις 9 (6ρ.), Ράιτ.Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 64-69 ... (1-2)
Σπουδαίο "μπρέικ" του Ολυμπιακού μέσα στο ΟΑΚΑ, μετά από 25 τελικούς και προβάδισμα τίτλου μετά το 69-64.

Ο Ολυμπιακός με κεκτημένη ταχύτητα από την εντυπωσιακή εμφάνιση της περασμένης Δευτέρας, πέρασε με "διπλό" από το ΟΑΚΑ, νικώντας με 69-64.
Έτσι, έκανε το 2-1 και στο ΣΕΦ την Κυριακή το απόγευμα (19:45) θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον τίτλο.

Το άστοχο σουτ του Μπράμου στα 35'' πριν το τέλος, υποχρέωσε τον Διαμαντίδη να κάνει το φάουλ και ο Κόλινς με 1/2 βολές έδωσε προβάδισμα 5 πόντων στον Ολυμπιακό (62-67). Στη συνέχεια αστόχησε ο Ματσιούλις και ο Σπανούλης έχασε δύο βολές, όμως ο Διαμαντίδης έχασε το τρίποντο. Στα 12,6'' ο αρχηγός του Ολυμπιακού βρέθηκε και πάλι στη γραμμή, ήταν όμως εύστοχος αυτή τη φορά κι έγραψε το 62-69.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με 10λεπτη καθυστέρηση μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις για το που θα κάθονταν τα μέλη της διοίκησης του Ολυμπιακού. Τελικά, οι αδερφοί Αγγελόπουλου έμειναν στον πάγκο μαζί με τον κ. Σκινδήλια, ενώ ο κ. Σταυρόπουλος τελικά παρακολούθησε το ματς από τη φυσούνα.

Με τους Διαμαντίδη, Ούκιτς, Ματσιούλις, Φώτση, Λάσμε ξεκίνησε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ενώ τους Σπανούλη, Μάντζαρη, Λοτζέσκι, Πρίντεζη και Σίμονς. Μετά το 2-0 με το οποίο  προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, ακολούθησε σερί 7-0 από πλευράς "ερυθρολεύκων". Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με κεκτημένη ταχύτητα από το ΣΕΦ (2/3 τρίποντα) και ξέφυγαν με 12-4 στο 5ο λεπτό του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τον Διαμαντίδη, μειώνοντας σε 13-14, ωστόσο οι παίκτες του Ολυμπιακού εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των αντιπάλων τους (6), καταφέρνοντας να ξεφύγουν και πάλι στο σκορ. Ο Ντάνστον με την εκπνοή του δεκαλέπτου έγραψε το 15-21, με τους "πράσινους" να έχουν 5/13 δίποντα και 1/3 τρίποντα, έναντι 6/10 και 2/4 του Ολυμπιακού.

"Ερυθρόλευκος" έλεγχος του αγώνα

Ο Ολυμπιακός με το καλημέρα στο β' δεκάλεπτο, πέτυχε το 3ο του κλέψιμο και υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στο 7ο λάθος του, με τον Μάντζαρη να γράφει το 15-23 και να δίνει αέρα 8 πόντων στην ομάδα του. Ακολούθησαν πολλά χαμένα λέι απ από τους "πράσινους" και ο Ολυμπιακός με τον Κόλινς στον αιφνιδιασμό προηγήθηκε με 20-29 μετά από γκολ φάουλ, ενώ τα εντυπωσιακά καρφώματα των Πέτγουεϊ και Ντάνστον προκάλεσαν τον έντονο πανηγυρισμό των "ερυθρολεύκων" στο 16' (22-33).

Αν κι έλεγχαν τα ριμπάουντ (20-10 στο 15'), ήταν τόσο άστοχοι οι γηπεδούχοι που δεν μπορούσαν να μειώσουν στο σκορ, έχοντας 7/22 δίποντα και 2/7 τρίποντα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός παίζοντας χωρίς τον Σπανούλη, είχε πλάνο και αυτοπεποίθηση στην επίθεση, ενώ ήταν και καλός αμυντικά, διατηρώντας την υπέρ του διαφορά. Ο τελευταίος πέρασε στο παρκέ στο 18' και με λέι απ έκανε το 26-35, ενώ το τέλος του ημιχρόνου βρήκε την ομάδα του Μπαρτζώκα στο +8 (28-36). Οι φιλοξενούμενοι είχαν πολλές επιθετικές λύσεις, καλά ποσοστά (50% στα δίποντα και 38% στα τρίποντα), ενώ εκμεταλλεύονταν τα λάθη των αντιπάλων τους. (9).

Πάτησε γκάζι ο Ολυμπιακός

Στο ξεκίνημα της επανάληψης, το τέμπο του αγώνα έγινε πιο γρήγορο, κάτι που ωφέλησε τον Ολυμπιακό που είχε εκπληκτική κυκλοφορία της μπάλας. Στο 22.20'' Γκιστ και Σπανούλης χρεώθηκαν με τεχνική ποινή, ενώ ο Ματσιούλις αστόχησε και στις δύο βολές που είχε. Ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κράτησε άποντο τον Ολυμπιακό για τρία λεπτά και με δύο λάθη του Διαμαντίδη, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 12 πόντους (32-44).

Κάπου εκεί (μετά το τρίποντο του Σπανούλη δηλαδή που έκανε το 32-44), ο Ολυμπιακός "έκρυψε" την μπάλα, ενώ ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό. Ο αρχηγός των "ερυθρολεύκων" έγραψε το 36-51 φτάνοντας τους 10 πόντους και ο Αλβέρτης κάλεσε εσπευσμένα τάιμ άουτ. Όχι, ότι κατάφερε να αλλάξει πολλά πράγματα... Ο Πέτγουεϊ έστειλε τη διαφορά στους 16 (38-54) και τελικά ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το γ' δεκάλεπτο προηγούμενος με 56-40, μετά από νέο εντυπωσιακό κάρφωμα του τελευταίου.

Προσπάθησε να το γυρίσει...

Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός δεν είχε άλλη επιλογή από το να μπει στο δ' δεκάλεπτο και να τα δώσει όλα για να γυρίσει ένα ματς που έδειχνε χαμένο. Με σερί 8-0 κατάφερε να μειώσει σε 48-56 στο 33ο λεπτό και να αναπτερώσει τις ελπίδες του, ξεσηκώνοντας και τον κόσμο στην εξέδρα. Τα καλάθια των Πρίντεζη και Ντάνστον έδωσαν ανάσα στον Ολυμπιακό που έμεινε για ένα τρίλεπτο άποντος.

Ωστόσο, λάθη από έλλειψη συγκέντρωσης του Παναθηναϊκού σε καθοριστικά σημεία του αγώνα έδωσαν σημαντικές ανάσες στον Ολυμπιακό για δεύτερες επιθέσεις. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και το λάθος του Ματσιούλις στο 36' που ακολουθήθηκε από ένα κάρφωμα του Λοτζέσκι (54-64). Με σερί 6-0 από τον Παναθηναϊκό, στα 2.08'' βρέθηκε να μειώνει σε 60-64, ενώ ο Διαμαντίδης με 2/2 βολές έφερε το ματς στο καλάθι (62-64) στο 1.34'' για το τέλος του αγώνα. Στα 58'' πριν το τέλος ο Διαμαντίδης έκανε λάθος πάσα, ενώ ο Σπανούλης έγραψε το 62-66 στα 44'' με λέι απ.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 28-36, 40-56,


 Παναθηναϊκός (Φ. Αλβέρτης): Μπράμος 6 (2), Φώτσης 2, Λάσμε 16, Μαυροκεφαλίδης 2, Διαμαντίδης 18 (2), Γκιστ 8, Ματσιούλις 8, Ράιτ 4

Ολυμπιακός (Γ. Μπαρτζώκας): Πέτγουεϊ 12 (2), Ντάνστον 6, Σπανούλης 14 (1), Περπέρογλου 2, Κόλινς 4, Σίμονς 2, Λοτζέσκι 8 (2), Πρίντεζης 13, Μάντζαρης 8 (2).Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 89-64.... (1-1)
Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στα "αιώνια" ντέρμπι και με επιβλητική εμφάνιση κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με 89-64. Κορυφαίος ο Πρίντεζης

Για τον δεύτερο τελικό των playoffs της Basket League, ένας καταπληκτικός Ολυμπιακός, πραγματοποιώντας την καλύτερη του φετινή εμφάνιση στα ντέρμπι "αιωνίων", κέρδισε με επιβλητικό τρόπο τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ με 89-64, κάνοντας το 1-1 στη σειρά των τελικών των playoffs. 

Ο πρωταγωνιστής

Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν σε καλή μέρα και πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, βγάζοντας μπόλικη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Σε μόλις 17 λεπτά συμμετοχής, με τον κόουτς Μπαρτζώκα να θέλει να τον διατηρήσει φρέσκο ενόψει της συνέχειας, ήταν ο πρώτος σκόρερ του ματς με 18 πόντους, όντας "καυτός" τόσο κοντά στο καλάθι (5/7δ), όσο και από την περιφέρεια (2/3τρ), ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ, με το ranking του να αριθμεί 27.

Ο αριθμός του αγώνα

Τα 13/25 τρίποντα του Ολυμπιακού, έχοντας ποσοστό ευστοχίας 52%. Ένα στατιστικό που έκανε την διαφορά στο παιχνίδι, καθώς οι Πειραιώτες πέταγαν... φωτιές από τα 6.75 μέτρα.

Που κρίθηκε το ματς

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη περίοδο, όταν οι Σπανούλης και Πέτγουεϊ, με δύο σερί τρίποντα, εκτόξευσαν την διαφορά στο +21 (46-25) στο 18'. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Παναθηναϊκός αδυνατούσε να αντιδράσει, έχοντας παθητικό ρόλο στην αναμέτρηση έως το τέλος.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και έβγαζε ελεύθερα σουτ, με τους Πρίντεζη-Λοτζέσκι να είναι εύστοχοι από τα 6.75 μέτρα. Οι Πειραιώτες έβγαζαν καλές άμυνες , έπαιρναν τα ριμπάουντ και έτρεχαν στον αιφνιδιασμό, με τον δραστήριο Πρίντεζη να κάνει το σκορ 8-0 στο 3', αναγκάζοντας τον Αλβέρτη να πάρει τάιμ-άουτ, καθώς οι πράσινοι έδειχναν εκτός κλίματος. Το "τριφύλλι" επέστρεψε στο παρκέ κάνοντας λάθη, συνεχίζοντας να αντιμετωπίζει πρόβλημα απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων, αλλά ο Διαμαντίδης με τρίποντο έδωσε... ανάσα στους φιλοξενούμενους. Ο "καυτός" Πρίντεζης δεν έχανε σουτ από την περιφέρεια (11-3), ο Σπανούλης ευστόχησε από το ίδιο σημείο, με τον Λοτζέσκι να εκτοξεύει την διαφορά στο +13 (18-5) στο 7'. O Ολυμπιακός έπαιζε μπάσκετ με αυτοπεποίθηση, με αποφασιστικότητα, αλλά και με καλή ψυχολογία, ενώ ήταν και εντυπωσιακά εύστοχος από την περιφέρεια, καθώς ο Λοτζέσκι με ένα ακόμη τρίποντο εκτόξευσε την διαφορά στο +16 (23-7) στο 9’. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να είναι απελπιστικά άστοχος, σε αντίθεση με τους Πειραιώτες, οι οποίοι με το πικ-εν-ρολ Σπανούλη-Ντάνστον πήγαν την διαφορά ξανά στο +16 (26-10), κάνοντας ό,τι ήθελαν στην αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μετρώντας 6/9 τρίποντα, με τον Πέτγουεϊ να διαμορφώνει το 29-12 από τα 6.75 μέτρα, το οποίο και ήταν το σκορ της πρώτης περιόδου.

Οι Πειραιώτες στην δεύτερη περίοδο μπήκαν στο ματς κάνοντας δύο σερί λάθη, με τους πράσινους να τα εκμεταλλεύονται, ροκανίζοντας την διαφορά (29-16). Ο Σλούκας απάντησε με έξοχο ντράιβ, ο Γιάνκοβιτς όντας ελεύθερος «πυροβόλησε» από την περιφέρεια, ενώ ο Περπέρογλου με ατομική προσπάθεια διαμόρφωσε το 34-19 στο 13’. Το «τριφύλλι» στην επίθεση έψαχνε τον Μαυροκεφαλίδη, αλλά σκορ έπαιρνε από τον Γιάνκοβιτς, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν στην άμυνα περισσότερο σκληρά. Ο Ολυμπιακός συνέχιζε να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγάζοντας συνεργασίες στο παρκέ, ενώ παράλληλα έλεγχε και το κομμάτι των ριμπάουντ, με τους Σπανούλη-Πέτγουεϊ να ευστοχούν από τα 6.75 μέτρα, εκτοξεύοντας την διαφορά στο +21 (46-25) στο 18’ μέσα σε πανδαιμόνιο στο ΣΕΦ, με τους ερυθρόλευκους να έχουν επιβάλλει στο απόλυτο τον ρυθμό τους στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε σαστισμένος στο παρκέ, δίχως επιθετικό πλάνο, καθώς αναλωνόταν συνεχώς σε φάσεις ένας εναντίον ενός, στις οποίες ήταν και άστοχος, με τους γηπεδούχους να προηγούνται στο ημίχρονο με σκορ 48-29.

Οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν στο ματς με διάθεση να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, με τους Μάντζαρη-Διαμαντίδη να ευστοχούν από την περιφέρεια (53-29 στο 22’), ενώ ο Ματσιούλις με ντράιβ μείωσε σε 53-36 στο 23’. Στο 9-0 σερί του Παναθηναϊκού έδωσε τέλος ο Πρίντεζης από το low-post, ο Μάντζαρης τιμωρούσε κάθε φορά που τον άφηνε ελεύθερο το «τριφύλλι», ενώ ακολούθως ο Σίμονς με γκολ-φάουλ που αξιοποίησε εκτόξευσε την διαφορά ξανά στο +23 (63-40) στο 26’. Ο Παναθηναϊκός σπαταλούσε τις κατοχές που είχε ώστε να μείωνε την διαφορά, παρά τις άμυνες που έβγαζε, ενώ ο εξαιρετικός Πρίντεζης με τρίποντο έφτασε τους 18 πόντους στο ματς. Κόλινς και Ματσιούλις είχαν φτάσει τα 4 φάουλ και έκατσαν στον πάγκο, ενώ ο Σπανούλης με ατομική προσπάθεια έκανε το σκορ 67-46 στο 30’.

Στην τελευταία περίοδο ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τους Περπέρογλου και Σλούκα να «πυροβολούν» από την περιφέρεια, εκτοξεύοντας την διαφορά στη μέγιστη τιμή στην αναμέτρηση, στο +25 (75-50) στο 33’. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε νευρικός στην επίθεση, ενώ παρουσίαζε και σημάδια χαλάρωσης στην άμυνα, με τον Ντάνστον να καρφώνει ύστερα από εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας από τους ερυθρόλευκους. Ο Μαυροκεφαλίδης προσέφερε σκορ στους πράσινους, ο Σλούκας έβγαλε υπέροχη alley-oop ασίστ στον Πέτγουεϊ (79-54), με τους γηπεδούχους να συνδυάζουν την ουσία με το θέαμα στο παιχνίδι τους. Ο Μάντζαρης με ένα ακόμη τρίποντο (13/25τρ) διατήρησε την διαφορά στο +25 (82-57), οι πράσινοι συνέχιζαν να αναλώνονται σε λάθη, με το παιχνίδι να έχει αποκτήσει εδώ και ώρα διαδικαστικό χαρακτήρα.


Τα δεκάλεπτα: 29-12, 48-29, 67-46, 89-64

Ανά δεκάλεπτο: 29-12, 19-17, 19-17, 22-18

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Πέτγουει 10(2), Σερμαντίνι 3, Ντάνστον 12, Σπανούλης 12(2), Περπέρογλου 5(1), Παπαπέτρου, Σλούκας 5(1), Κόλλινς 2, Σίμονς 3(1), Λοτζέσκι 8(2), Πρίντεζης 18(2), Μάντζαρης 11(3)

Παναθηναϊκός (Αλβέρτης): Χαραλαμπόπουλος, Μπράμος 4, Κάρι 3(1), Φώτσης 8, Ούκιτς 2, Λάσμε 4, Μαυροκεφαλίδης 17, Διαμαντίδης 12(2), Παππάς, Γιάνκοβιτς 4, Ματσιούλις 8(1), Ράιτ 2

Olympiakos-sfp
Κύκλους που κάνει η ζωή !!!
Πριν από λίγα χρόνια ο Ολυμπιακός κατηγορήθηκε ότι πήρε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά.
Ο πρόεδρος του,Σωκράτης Κόκκαλης λοιδορήθηκε όσο κανείς άλλος,συγκεκριμένα αναφέρομαι στον αγώνα Καλαμαριάς-Ολυμπιακού,όταν έγινε ένσταση για παράνομη συμμετοχή παίκτη της ομάδας της Θεσσαλονίκης,την οποία  κέρδισε ο Ολυμπιακός το 2008.
Η ειρωνεία ξεχείλιζε από τα στόματα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού κι εννοείται της άμεσα
ενδιαφερόμενης ΑΕΚ,οι εφημερίδες ωρύοντο ότι το πρωτάθλημα χαρίστηκε στον
Κόκκαλη,που έκανε το λάθος να προασπίσει τα συμφέροντα της ομάδας του.
Ερχόμαστε λοιπόν στο 2013 και τα φέρνει έτσι η ζωή που ο Παναθηναϊκός διεκδικεί την
έξοδο του στην Ευρώπη στα χαρτιά με τη μη αδειοδότηση του Πας Γιάννενα και η ΑΕΚ τρέχει στα δικαστήρια για να σώσει μία χαμένη χρονιά γλιτώνοντας τον υποβιβασμό που δεν κατάφερε να τον αποφύγει στον αγωνιστικό χώρο.
Το έχω πει ότι το πρωτάθλημα χωρίς δυνατό Παναθηναϊκό και με απούσα την ΑΕΚ δεν έχει την αίγλη που του αξίζει,αλλά η ζωή κάνει κύκλους κι αυτά που κορόϊδευαν το 2008 τα λούζονται το 2013.

Αυτά λέγατε τότε,τώρα τι έχετε να πείτε?


Για όλα φταίει ο Μαρινάκης?
Αγαπητοί φίλοι,ζούμε σε μία χώρα του παραλόγου.Τίποτα δεν έχει μείνει πια όρθιο.Τα πάντα έχουν απαξιωθεί.
Θα ήθελα ν'αναφερθώ σε αυτά που συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.
Δράττομαι της ευκαιρίας από όλα τα κωμικοτραγικά συμβάντα των τελευταίων ημερών.Ο πρωταθλητής ήταν γνωστός εδώ και μήνες,αυτό που έμενε να μάθουμε ήταν ποιες ομάδες θα μπουν στα playoff και ποιες θα υποβιβαστούν στη Β' εθνική.
'Εγιναν πολλά με αποκορύφωμα τα επεισόδια μερικών ανεγκέφαλων στο Ολυμπιακό Στάδιο που έβαλαν ταφόπλακα σε μία ιστορική ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ.
Θέλω να σταθώ σε αυτό το σημείο.Είναι λυπηρό αυτή η ομάδα να έχει καταντήσει έτσι,κάνει κακό στο ελληνικό πρωτάθλημα.'Ομως αυτοί που την κατάντησαν έτσι,να μην παραμυθιάζουν τον κόσμο της ΑΕΚ ότι για όλα φταίει ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός.
Υπάρχουν παράγοντες που έβγαλαν εκατομμύρια από την ΑΕΚ κι έχουν το θράσος να βγαίνουν στα ΜΜΕ και να πουλάνε ΑΕΚοφροσύνη δηλώνοντας ότι για όλα τα δεινά που συμβαίνουν στο ελληνικό πρωτάθλημα φταίει ο αλαζόνας Μαρινάκης.
Ακόμη και από την κατάντια της ΑΕΚ θέλουν ν'αποκομίσουν οφέλη.
Αφού το πρωτάθλημα είναι:
άδικο,βρώμικο,στημένο,πουλημένο,αλλοιωμένο,σιχαμένο,ξεπεσμένο,απαξιωμένο,πεθαμένο,
ρεζιλεμένο,ταπεινωμένο,ευτελισμένο,γελοιοποιημένο,γιατί έχουν βάλει λυτούς και δεμένους να γίνει αναδιάρθρωση στην αναδιάρθρωση ώστε το νέο πρωτάθλημα να παιχτεί με είκοσι ομάδες.
Τόσο μαζοχιστές είναι που θέλουν να λάβουν μέρος σε τέτοια βρωμιά?
Καλό είναι να κοιτάξουν τα του οίκου τους και να μην ψάχνουν δικαιολογίες τύπου Μαρινάκη
για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.Μας τρέλανες θρύλε !!!
Μαγική βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο από το θρύλο.
Ο αγώνας ξεκίνησε νωχελικά για την ομάδα μας.Η Μονπελιέ είχε την υπεροχή της μπάλας με κατοχή 65% έναντι 35% του θρύλου.Ωστόσο δεν κινδυνέψαμε άμεσα.
Με σωστό στήσιμο της ενδεκάδας από τον προπονητή μας.Κύριε Ζαρντίμ η Ευρώπη σας πηγαίνει πιο πολύ από το ελληνικό πρωτάθλημα.
Επιτέλους είδαμε ένα καλό παιχνίδι από τον αρχηγό μας!!! Ο Τοροσίδης χρωστούσε ένα καλό ματς και το έκανε στο πιο κρίσιμο παιχνίδι μέχρι τώρα.
Τα δύο σέντερ μπακ αρχίζουν να δένουν μεταξύ τους.Αν αφήσει κάποιες επιπόλαιες κινήσεις ο Μανωλάς νομίζω ότι θα ξεχάσουμε σύντομα τον Μέλμπεργκ(προς θεού δεν τους συγκρίνω).
Στα χαφ είχαμε τη γνωστή τριάδα:Μανιάτης-Μοδέστο-Μασάντο.Τα πήγαν αρκετά καλά οι δύο πρώτοι,από το Μασάντο περιμένουμε πιο ουσιαστικό παιχνίδι.
Στην επίθεση δεξιά ο Φουστέρ έκανε αυτό που ξέρει καλά,να πιέζει ψηλά.Ο Γκρέκο είχε κάποιες εκπληκτικές ενέργειες αλλά όσο περνούσε η ώρα έμενε από δυνάμεις.Πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο για να βρει ρυθμό.Ξέρει πολύ μπάλα και είναι πολυτέλεια να κάθεται στον πάγκο τέτοιος παίχτης.
Ο Τζιμπούρ έδωσε μάχες αλλά κινήθηκε σε ρηχά νερά.
Από τη στιγμή που δεχθήκαμε το γκολ,η ομάδα αφυπνίστηκε.Με τις πολύ σωστές κινήσεις που έγιναν από τον πάγκο,είδαμε άλλη ομάδα στο τελευταίο 20λεπτο.
Δυστυχώς δεν μας ευνοεί το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα στον όμιλο μας.
Συνεχίζουμε λοιπόν την ευρωπαϊκή μας διαδρομή ζητώντας μόνο νίκη στον επόμενο αγώνα στο ναό με την Μονπελιέ.ΥΓ. Μου άρεσε πάρα πολύ η φανέλα της ομάδας μας χωρίς διαφήμιση !!!


ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
Δυστυχώς η ομάδα μας έχασε πάλι κι αυτή τη φορά ύστερα από καλή εμφάνιση.
Κύριε Ζαρντίμ επιτέλους σταματήστε τα πειράματα,δεν προπονεί τε ερασιτεχνικό σωματείο.
Ομάδα επιπέδου Champions League δε γίνεται να παίζει με άλλο τερματοφύλακα στην Ελλάδα και άλλο στην Ευρώπη.Ακυρώνει όλη την καλή εικόνα της ομάδας και είναι κρίμα γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν καλός.
Τα δύο πρώτα γκολ ήταν φθηνά κι ένας τερματοφύλακας που έχει παιχνίδια στα πόδια του δεν θα τα δεχόταν.
Όσο αφορά το παιχνίδι επιτέλους η ομάδα πίεζε ψηλά μ'ένα Φουστέρ που είναι μανούλα σ'αυτό.
Ο Σιόβας ήταν πολύ καλός ως αμυντικός χαφ.Ο Μανιάτης για ένα ακόμη ματς συγκλονιστικός.
Η επιλογή Ντιακιτέ θα έλεγα ότι ήταν ατυχής.Το παιδί είναι ανέτοιμο για τέτοιο αγώνα.
Θα ήθελα να δώσω τα εύσημα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο ο οποίος έδωσε βροντερό παρών σε τόσο δύσκολους καιρούς.
Η ομάδα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές,το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι δύο νίκες με τη Μονπελιέ για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.


Έχει μέλλον!


Στο ρελαντί 4-1
Ύστερα από την ευρωπαϊκή αποτυχία  η ομάδα μας επέστρεψε στην ελληνική πραγματικότητα νικώντας στο ρελαντί 4-1 τον αδύναμο Πανθρακικό.
Όπως συνηθίζει ο προπονητής μας για ακόμη μία φορά παρέταξε την ομάδα με αλλαγές,Επιτέλους είδαμε το Φετφατζίδη !!!
Ο Πανθρακικός δεν προέβαλε μεγάλη αντίσταση,εμείς ευτυχίσαμε να προηγηθούμε μόλις στο 4ο λεπτό κι όλα έγιναν πολύ εύκολα,
Θέλω ν'αναφερθώ σ'αυτόν τον τεράστιο παίκτη που ακούει στ'όνομα Αριέλ Ιμπαγάσα.Μόνο και μόνο γι αυτόν αξίζει να πληρώνεις εισιτήριο.Είναι μαέστρος και κατευθύνει υπέροχα την ομάδα.
Στο κέντρο της άμυνας αν και δεν δεχτήκαμε πίεση πάλι έγιναν λάθη με αποκορύφωμα το γκολ του Πανθρακικού.
Στα συν του αγώνα η επίτευξη των 2 τερμάτων του βασικού σέντερ φορ μας.
Σε τέτοιους αγώνες πιστεύω ότι πρέπει να δίνει ευκαιρίες ο προπονητής μας σε παίκτης με μικρή συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
4 στα 4 λοιπόν και η ομάδα συνεχίζει προς το δρόμο για το 4ο αστέρι στη φανέλα την οποία πρέπει να τιμούμε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κύριε Ζαρντίμ...
Κρίμα... γι αυτόν τον υπέροχο κόσμο !!!
Δυστυχώς έγινε αυτό που φοβόμασταν,πρεμιέρα με το αριστερό!!!
Έχει κοπάσει ο θυμός,η απογοήτευση,από τον χθεσινό αγώνα κι έχει καθαρίσει το μυαλό από τις πρώτες αρνητικές σκέψεις.
Προπονητές δεν είμαστε αλλά μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας για την ομάδα που λατρεύουμε.
Μετά τον αγώνα με τα Γιάννενα είχα πει ότι τώρα ξεκινούν τα δύσκολα και δυστυχώς στα δύσκολα η ομάδα φάνηκε ανεπαρκής.
Επιτέλους Κύριε Ζαρντίμ σταματήστε τα πειράματα!!!
Τέταρτος επίσημος αγώνας και είδαμε τέταρτη διαφορετική ενδεκάδα.Αλλαγή τερματοφύλακα στον πιο δύσκολο αγώνα μέχρι σήμερα.Κοντρέρας με Μανωλά πρώτη φορά μαζί.
Υποτίθεται ότι όλη την εβδομάδα το κύριο θέμα στις προπονήσεις ήταν τα στημένα,πάλι από στημένη φάση δεχθήκαμε γκολ.
Είχαμε 52% κατοχή μπάλας.Τι να το κάνω όταν η Σάλκε είχε διπλάσιες τελικές προσπάθειες;
Κανένας αυτοματισμός.Ο μόνος που πίεζε ψηλά ήταν ο Φουστέρ κι αντί να βγάλει τον ανύπαρκτο Μασάδο,έβγαλε αυτόν και η ομάδα κόπηκε στη μέση.
Ο Μανωλάς μπορεί να έχει ταλέντο το παιδί αλλά θέλει ακόμα πολύ δουλειά για να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό.
Θέλω να σταθώ σ'ένα θέμα που έχει γίνει η αιτία να έρθω σε αντιπαράθεση με αρκετούς φίλους.Αυτό το θέμα λέγεται Ράφικ Τζιμπούρ.Ότι ξέρει πολύ μπάλα δεν το αμφισβητεί κανείς.Εμένα όμως δεν μου αρέσει για τον ολυμπιακό.
Εγώ θέλω το σέντερ φορ να παίζει για την ομάδα όπως Πάντελιτς ο οποίος δεν παίζει την μπάλα του Τζιμπούρ, αλλά κοιτάζει το καλό της ομάδας κι όχι την προσωπική προβολή.Τρανταχτό παράδειγμα η φάση στο τέλος του αγώνα,αντί να δώσει πάσα στον Μήτρογλου που ήταν μόνος στο  πέναλτι,προσπάθησε να βάλει γκολ από σημείο που ούτε στα video games δεν μπαίνει.
Γνώμη μου είναι ότι αν σταματήσει τα πειράματα ο κύριος Ζαρντίμ και καταλήξει σ'ένα κορμό μπορούμε να διεκδικήσουμε την τρίτη θέση.ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΑΛΚΕ
Μετά την ολοκλήρωση και τις τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της superleague ο θρύλος φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Θα έλεγα ότι η ομάδα πέρασε σχετικά άνετα από τους ζωσιμάδες,έχοντας σε καλή μέρα τους δύο βασικούς επιθετικούς του.
Στο κέντρο υπήρχε και πάλι ο μεγάλος μαέστρος που ακούει στ'όνομα αριέλ ιμπαγάσα κάνοντας ότι ήθελε με τη μαγική μπαγκέτα του.
Στην άμυνα υπήρχαν πάλι κάποια προβλήματα όπως φάνηκε και από το αστείο γκόλ που δέχθηκε η ομάδα μας.
Και τώρα ΣΑΛΚΕ !!!!!
Κακά τα ψέματα το πρώτο σοβαρό τέστ για τη φετινή χρονιά είναι ο αυριανός αγώνας.Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν υπάρχει αντίπαλος.Είμαστε πρώτοι με σβηστές τις μηχανές.
Όσο κι αν μας χαροποιεί το 3 στα 3 είναι αντιληπτό ότι δεν έχουμε βρεί μεγάλη αντίσταση από τους αντιπάλους μας.
Αύριο λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε μία πολύ καλή ομάδα την οποία για να την κερδίσουμε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι.
Θα πρέπει να λειτουργήσουν όλα άψογα.Να μην υπάρξουν οι αμυντικές επιπολαιότητες όπως στον προχθεσινό αγώνα,οι γραμμές να μην έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους γιατί η σάλκε είναι φαρμάκι στην κόντρα επίθεση,κι επίσης να βρεθούν σε καλή μέρα τα επιθετικά μας ατού.
Πιστεύω πως ο ζαρντίμ δεν θα ρισκάρει με δύο καθαρόαιμους επιθετικούς.Το κύριο μέλημα του θα είναι να μη δεχτούμε γκόλ και με τη βοήθεια της καυτής έδρας μας να πετύχουμε μία υπερπολύτιμη νίκη.
Όμως και η ισοπαλία δεν είναι καταστροφή.Μην ξεχνάμε την περσινή κακή αρχή και πόσο στοίχησε στην είσοδο μας στις 16 καλύτερες ομάδες του champions league.
Γι αυτό λοιπόν ο αυριανός αγώνας θέλει υπομονή.
Καλή επιτυχία θρύλε.Κάνε μας γι ακόμα μία φορά υπερήφανους !!!!!


ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4-0
Μετά τη λήξη και της δεύτερης αγωνιστικής η ομάδα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Στον απόηχο της χθεσινής αναμέτρησης με το λεβαδειακό θα ήθελα να επισημάνω κάποια πράγματα.
Το ότι κερδίσαμε με ευρύ σκορ κάνει πολύ καλό στην ψυχολογία της ομάδας,όμως μη μας ξεγελάει η έκταση της νίκης.
Η ομάδα έχει αρκετά προβλήματα.Δεν υπάρχει η πίεση ψηλά κι αυτό επιτρέπει στον αντίπαλο να γίνεται απειλητικός.Όσο έχει δυνάμεις ο τεράστιος ιμπαγάσα υπάρχει σχετικά καλή κυκλοφορία της μπάλας,όταν μείνει από δυνάμεις υπάρχει θέμα.
Σίγουρα η ομάδα είναι καινούργια με νέο προπονητή και χρειάζεται πίστωση χρόνου.Επειδή όμως την αγαπάμε πρέπει να λέμε και τα τα λάθη που γίνονται.
Τις τελευταίες ώρες ακούγονται πάλι διάφορα ονόματα από ελεύθερους παίκτες,ένας εξ' αυτών και ο άλεξ ντελ πιέρο.Μακάρι να ισχύουν οι φήμες και να έρθει στην ομάδα μας αυτός ο παικταράς,που εκτός της αγωνιστικής προσφοράς θα προσδώσει μεγαλύτερο κύρος στον θρύλο.
Μία κίνηση που δεν καταλαβαίνω είναι το φλέρτ με τον σηφάκη τον οποίο θεωρώ καλό τερματοφύλακα.Έχουμε δύο ισάξιους σ' αυτή τη θέση,ποιο το όφελος μίας τρίτης προσθήκης?
Εκτός αν συμβαίνει κάτι με το μέγερι και δεν το γνωρίζουμε..........


ΑΝΤΙΜΙΡΑΛΑΣ?
Φτάσαμε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου η οποία είχε αρκετό σασπένς.
Η ομάδα μας πραγματοποίησε δέκα μεταγραφές,μεταξύ των οποίων σπουδαία ονόματα όπως ο γκρέκο κι ο μασάδο.
Είχαμε όμως και σημαντικότατες απώλειες όπως αυτή του μέλμπεργκ και του μιραλάς.
Ο κόσμος του θρύλου περίμενε τουλάχιστον μια ακόμα προσθήκη τον αντικαταστάτη του μιραλάς,αυτό δυστυχώς δε συνέβη για διάφορους λόγους.
Έτσι η ομάδα συνεχίζει ώς έχει σκορπίζοντας  απογοήτευση στον κόσμο μας που περίμενε ένα μεγάλο όνομα για τη θέση του κέβιν.
Η πορεία της ομάδας θα δείξει αν αυτοί που έκαναν τον προγραμματισμό δικαιωθούν......


ΚΛΗΡΩΣΗ CHAMPIONS LEAGUE
'Εγινε η κλήρωση του champions league για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013.
Η ομάδα μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με: άρσεναλ,σάλκε,μονπελιέ.
Το πρόγραμμα έχει ώς εξής:Ολυμπιακός-Σάλκε....18/09/2012
Αρσεναλ-Ολυμπιακός...2-3/10/2012
Ολυμπιακός-Μονπελιέ....23-24/10/2012
Μονπελιέ-Ολυμπιακός....6-7/11/2012
Σάλκε-Ολυμπιακός...20-21/11/2012
Ολυμπιακός-Αρσεναλ.....4-5/12/2012

Περιμένω τα σχόλια σας για την κλήρωση και τι να περιμένουμε απο την ομάδα μας.Προτάσεις
Όλα τα Blogs
«ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ο ΝΤΙΟΠ» (ΡΗΟΤΟ)

Την αποχώρησή του από τη Λεβάντε επιθυμεί ο Πάπε Ντιόπ, ο οποίος δύο φορές μέσα σε δυο χρόνια δεν κατάφερε να συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό.

Η μία ήταν πέρυσι τον Μάιο και η άλλη φέτος. Οι Ισπανοί δεν είχαν μείνει ικανοποιημένοι από τις προτάσεις των πρωταθλητών Ελλάδας και έτσι είχαν απαντήσει αρνητικά...

Ο Ανδρέας Σάμαρης, όμως, έφυγε και πλέον υπάρχει ανάγκη να καλυφθεί το κενό στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ένας από αυτούς που ενδέχεται να... κλείσουν την τρύπα, ίσως να είναι ο Σενεγαλέζος και ίσως τα πράγματα να είναι καλύτερα για τους ερυθρόλευκους τώρα, καθώς δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για τον παίκτη.

Την πρώτη φορά ο Ολυμπιακός προσέφερε τρία εκατ. ευρώ, τη δεύτερη 1.5 και ίσως με δεδομένο το μικρό χρονικό όριο, να πέσει κι άλλο η τιμή του παίκτη, αν και η ιστοσελίδα "lasprovincias.es", επαναφέρει το ποσό που ζητάει η Λεβάντε στις αρχικές απαιτήσεις της ομάδας.

Το δημοσίευμα, εκτός από το ενδιαφέρον του Θρύλου το οποίο αναθερμάνθηκε, κάνει λόγο και και για τις ελπίδες που έχει εναποθέσει στο Θρύλο ο Ντιόπ και μάλιστα φιλοξενούνται και δηλώσεις του προπονητή της Λεβάντε, Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, ο οποίος άφησε τα πάντα ανοικτά.

«Πρέπει να τον έχω. Αυτή τη στιγμή είναι δικός μας. Γνωρίζουμε ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε ή να φύγει ο οποιοσδήποτε. Πρέπει να είμαστε απαιτητικοί σε τέτοια πράγματα», είπε χαρακτηριστικά τεχνικός της Λεβάντε.Η... ΜΠΟΥΝΙΑ ΤΟΥ ΡΟΝΑΛΝΤΟ ΣΤΟΝ ΓΚΟΝΤΙΝ! *ΒΙΝΤΕΟ*


Σε μία από τις προσπάθειές του να σκοράρει κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο χτύπησε στο πρόσωπο τον Ντιέγκο Γοντίν!

Ο Μάντζουκιτς είχε σκοράρει και έδινε έτσι το Supercopa στους "ροχιμπλάνκος".

Ο Πορτογάλος αστέρας της Ρεάλ έκανε ό,τι μπορούσε για να μην χάσει το τρόπαιο αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή μάλιστα έριξε... νοκ-άουτ με μπουνιά τον Γοντίν!

Στην προσπάθεια να πάρει καλύτερη θέση στην περιοχή, μάλλον το... παραέκανε!

Με αυτή του την ενέργεια πάντως το μόνο που κατάφερε ήταν να αντικρύσει την κίτρινη κάρτα.

Δείτε το περιστατικό:


«ΕΧΑΣΕ» ΤΗΝ... ΜΠΑΛΑ Ο ΓΚΑΖΑΡΙΑΝ! *ΒΙΝΤΕΟ*

Συνεχιστής του Ice Bucket Challenge ο Γκεβόργκ Γκαζαριάν, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόκληση και ακολούθησε την... παράδοση.

Αν και φαίνεται πως ο Αρμένιος δεν είναι συνηθισμένος στο πολύ κρύο νερό, κατονόμασε τους επόμενους και... προσπαθησε να "πνίξει" ένα ουρλιαχτό!

Δείτε το βίντεο ΕΔΩΟ ΠΛΕΟΝ... ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ!


Από τους παίκτες που όσο περνούν οι ημέρες και οι ώρες, εμφανίζεται όλο και πιο ανυπόμονος είναι ο Ματιέ Ντοσεβί, ο οποίος με μήνυμά του στο facebook, προτρέπει τους οπαδούς του Θρύλου να κατακλύσουν το Καραϊσκάκη και να δώσουν βρεοντερό «παρών» στις εξέδρες στην πρεμιέρα με τη Νίκη Βόλου.

«Αυτό είναι, να είστε εκεί! Μετά από έξι εβδομάδες προετοιμασίας, πίσω στα σοβαρά πράγματα! Είμαι χαρούμενος που ξεκινά η σεζόν», έγραψε σχετικά ο Γάλλος παίκτης του Ολυμπιακού.ΣΑΜΑΡΗΣ : Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ (ΡΗΟΤΟ)

Παίκτη της Μπενφίκα αποτελεί και επίσημα εδώ και μερικές ώρες ο Ανδρέας Σάμαρης, ο οποίος ταξίδεψε στην Πορτογαλία, βάζοντας την υπογραφή του στο συμβόλαιο συνεργασίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις όντας.. "αετός", ο Σάμαρης μίλησε για τη θέση που παίζει, προσθέτοντας πως θα αγωνιστεί εκεί που θα του πει ο Ζέσους.

«Νομίζω ότι μπορώ να παίξω στο κέντρο, μπορώ να παίξω ως αμυντικός μέσος και ίσως πιο μπροστά. Μπορώ να εγκλιματιστώ σε ό,τι και να μου πει ο κόουτς. Η καλύτερη θέση όπου μπορώ να αγωνιστώ, θα είναι αυτή που θα μου ζητήσει ο προπονητής», ήταν τα λόγια του Σάμαρη.«ΑΝΕΒΑΣΕ» ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΑΝΩΛΑ Η ΑΡΣΕΝΑΛ!


Συνεχίζεται ο... χορός εκατομμυρίων γύρω από τον Κώστα Μανωλά, με τις Άρσεναλ και Ρόμα να προσπαθούν να τον κάνουν δικό τους.

Στην Αγγλία δημοσιεύματα υποστηρίζουν πως οι «κανονιέρηδες» ανέβασαν την προσφορά τους στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 23χρονου αμυντικού.

Μετά την αρνητική απάντηση των ερυθρόλευκων στα 8 εκατ. ευρώ που πρόσφερε αρχικά, η ομάδα του Αρσέν Βενγκέρ ανέβασε την πρότασή της στα 10 εκατ. ευρώ. Το αν στο Λιμάνι ικανοποιούνται από αυτό το ποσό μένει να αποδειχτεί, ωστόσο στο... κόλπο για Μανωλά μένει και η Ρόμα.

Μάλιστα, στην Ιταλία υποστηρίζουν πως με αφορμή την παρουσία της ομάδας στην Αθήνα για το φιλικό με την ΑΕΚ, θα επιδιωχθεί συνάντηση με ανθρώπους του Ολυμπιακού, για τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει.«ΙΣΩΣ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΑ...» (ΡΗΟΤΟ)

Μπορεί να γινόταν... "χαμός" από τα αγγλικά ΜΜΕ για τον Κώστα Μανωλά και την Άρσεναλ, αλλά στο... κόλπο για την απόκτησή του έχει μπει δυναμικά εδώ και καιρό η Ρόμα.

Οι πρωτευουσιάνοι λοιπόν, που θα δώσουν φιλικό με την ΑΕΚ, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε επαφές με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, όπως σημειώνει ο Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο.

«Ένα φιλικό για να προετοιμαστεί καλύτερα η ομάδα, είναι αυτό ανάμεσα στη Ρόμα και την ΑΕΚ. Ίσως πάνε στην Ελλάδα για να μιλήσουν ξανά για τον Κώστα Μανωλά του Ολυμπιακού. Ο 23χρονος είναι ο Νο.1 για την άμυνα των τζιαλορόσι μαζί με τον Βλαντ Τσίριτς», ανέφερε ο Ντι Μάρτζιο, για να συνεχίσει.

«Υπάρχουν επαφές, ενώ ο Σαμπατίνι συνάντησε επίσης τον Ραϊόλα (που βρίσκεται κοντά στον παίκτη) στο Λονδίνο πριν από μερικές ημέρες. Ο Μανωλάς βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο και η Ρόμα δεν παίρνει το βλέμμα της από πάνω του. Στην πραγματικότητα, θα επιταχύνει τις διαδικασίες για να έχει μέλλον μαζί του».ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΑΙ... ΑΜΠΙΝΤΑΛ! (PHOTOS)

Πολλά ποδοσφαιρικά δημοσιεύματα ασχολούνται με τον Ολυμπιακό για διάφορους λόγους και φέτος το καλοκαίρι, η αφορμή για τα πολυάριθμα αφιερώματα, πάρθηκαν από τις μεταγραφές που έγιναν, με κορυφαία αυτή του Ερίκ Αμπιντάλ.

Ο Γάλλος αμυντικός, μάλιστα, έγινε ειδική αναφορά στο «BeIN Sports», γνωστό τηλεοπτικό γαλλόφωνο σταθμό που έστειλε άνθρωπο στην Ελλάδα προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να ετοιμάσει το αφιέρωμα.

Αφού το έκανε και θα δημοσιευθεί σε λίγες εβδομάδες, ανάρτησε τις σχετικές φωτογραφίες στο twitter, παρουσιάζοντας τόσο το "Γ. Καραϊσκάκης" και τον Ολυμπιακό, όσο και τον Αμπιντάλ.

ΣΑΝΤΟΜ : ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΩ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ... ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ ΤΟ CHAMPIONS LEAGUE


Το νέο όνομα που προστέθηκε στη λίστα των ερυθρόλευκων και επιβεβαιώνεται από τον Ολυμπιακό, είναι αυτό του Κλεμάν Σαντόμ.

Μετά την αποχώρηση του Ανδρέα Σάμαρη για την Μπενφίκα, στο Λιμάνι είναι αποφασισμένοι να καλύψουν το κενό του και μια περίπτωση που εξετάζεται, είναι αυτή του παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν.

Δεν έχει χρόνο συμμετοχής στους πρωταθλητές Γαλλίας και έτσι αναζητά νέα ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Σύμφωνα, μάλιστα, με δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγο καιρό, είχε αναφερθεί στην επιθυμία του να αλλάξει παραστάσεις.

«Θέλω να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Η Παρί δεν είναι όλη μου η ζωή. Φιλοδοξία μου είναι να δώσω το παρών στο Champions League», είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ο Σαντόμ.

Όπως έχουμε αναφέρει, πάντως, από τον Ολυμπιακό θα ασχοληθούν με την όποια μεταγραφική περίπτωση από εβδομάδα, καθώς προέχει η πρεμιέρα της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα.ΘΕΛΕΙ... ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΓΛΟΥ


Ο Κώστας Μήτρογλου θέλει να εγκαταλείψει τη Φούλαμ, έξι μόλις μήνες μετά τη μεταγραφή του στους Λονδρέζους, μετά και τη διαμάχη του με τον Φέλιξ Μάγκατ.

Ο διεθνής πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού δεν τυγχάνει του σεβασμού του Γερμανού τεχνικού ο οποίος ισχυρήστηκε ότι ήταν λάθος η απόφαση της απόκτησής του τον Ιανουάριο (δείτε το σχετικό θέμα ΕΔΩ).

Ο Μήτρογλου αγωνίστηκε μόλις σε τρία παιχνίδια την περσινή σεζόν χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα και να βοηθήσει την ομάδα στην παραμονή. Ο Μάγκατ τον άφησε εκτός αποστολής από το εναρκτήριο ματς της Τσάμπιονσιπ και όλα δείχνουν ότι το γυαλί... έχει ραγίσει.

Οι "Cottaggers" θα ήθελαν να απεμπλακούν από το βαρύ του συμβόλαιο και αναζητούν ενδιαφερόμενους για την πώλησή του. Η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για να τον κάνει δικό της και μερικά ισπανικά ΜΜΕ γράφουν ότι η μετακίνησή του πλέον είναι πιο κοντά από ποτέ μετά τις διαπραγματεύσεις με τον σύλλογό του και τους εκπροσώπους του ποδοσφαιριστή (δείτε το σχετικό θέμα ΕΔΩ).

Ενδιαφέρον για τον 25χρονο παίκτη έχουν εκδηλώσει και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες με την υπόθεση να απασχολεί και τον Κλαούντιο Ρανιέρι που θέλει να δει αν θα τον υπολογίζει για το ματς με τη Ρουμανία στις 7 Σεπτεμβρίου και φυσικά τον Ολυμπιακό.
Κόκκινο Πιπέρι
Το μήνυμα του Κασάμι στη Γάζα
Στους ανθρώπους της Γάζας που περνούν δύσκολες στιγμές θέλησε να συμπαρασταθεί ο Παϊτίμ Κασάμι, με μήνυμα που έστειλε μέσω διαδικτύου. Ο Ελβετός μέσος του Ολυμπιακού προετοιμάζεται με την ομάδα του Πειραιά στις ΗΠΑ ενόψει της νέας σεζόν, αλλά έδειξε πως είναι άνθρωπος με κοινωνικές ευαισθησίες. “Eid mubarak (σ.σ. παραδοσιακός μουσουλμανικός χαιρετισμός) σε όλους τους Μουσουλμάνους αδερφούς. [...]

Ποιός πλήρωσε την Ασημάκη;
Η απόκτηση της Αλεξάνδρας Ασημάκη από τον Ολυμπιακό “τάραξε” τα νερά της ελληνικής και ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης. Για να ολοκληρωθεί όμως η σπουδαία μεταγραφή, επιφανής φίλος του Ολυμπιακού, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του, κάλυψε εξ ολοκλήρου το συμβόλαιό της. Η Αλεξάνδρα Ασημάκη τον ευχαρίστησε για την ευκαιρία που τις έδωσε να παίξει στον [...]

Το ξεχωριστό μήνυμα του Σωκράτη Κόκκαλη
Ο Σωκράτης Κόκκαλης τιμήθηκε από τη Θύρα 7, στο 7ο παγκόσμιο συνέδριο των οργανωμένων οπαδών της ομάδας, για την προσφορά του στον Ολυμπιακό. Ο ιστορικός ηγέτης όταν μιλάει δημόσια, πάντα κάτι σημαντικό έχει να πει. Και σίγουρα νιώθει δικαιωμένος για την απόφασή του πριν από τέσσερα χρόνια να παραδώσει τα ηνία της ομάδας στον Βαγγέλη [...]

Μακάρι να βρει κι άλλους μιμητές…
Αυτά να τα βλέπουν άλλοι… Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρήκε και έδιωξε από το ΣΕΦ δύο οπαδούς που είχαν λέιζερ στην κατοχή τους και οι οποίοι σημάδευαν τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μία σημαντική κίνηση κατά της βίας από το σύλλογο του Πειραιά. Μακάρι αυτή η ενέργεια να βρει κι άλλους μιμητές. Τι συνέβη συγκεκριμένα; Κατά τη [...]

Οι δύο δανεικοί που αναμένεται να συνεχίσουν…
Είναι δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει δύο παίκτες, από αυτούς που έπαιξαν ως δανεικοί στην ομάδα κατά τη διάρκεια της περυσινής αγωνιστικής περιόδου. Ο λόγος για τους Ιβάν Μαρκάνο και Ντελβέν Εντινγκά, οι οποίοι αναμένεται να είναι οι μοναδικοί περυσινοί δανεικοί που θα συνεχίσουν με τα ερυθρόλευκα, καθώς αυτή είναι η εισήγηση του [...]

Παίρνει τα χρωστούμενα ο Ρομπέρτο
Μία προσωπική υπόθεση που εκκρεμούσε, βρίσκεται πια στην τελική της ευθεία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο ισπανικός Τύπος, η Ρεάλ Σαραγόσα ήρθε σε συμφωνία με τον Ρομπέρτο Χιμένεθ για τα οφειλόμενα χρήματα προς τον παίκτη από την εποχή που ο Ισπανός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού αγωνιζόταν με τη Σαραγόσα στην Primera Division. Το ποσό φτάνει τις 600.000 [...]

Καλώς τον Προύσαλη
Διαμαρτύρονται κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Προύσαλη, επειδή έπαιζε με υπέρμετρο πάθος κατά της ομάδας του Πειραιά, είτε με τη φανέλα του ΠΑΟ, είτε με του Ηρακλή. Η απάντηση είναι απλή: όποιος έρχεται στον Ολυμπιακό καταλαβαίνει τα λάθη του ή μερικές φορές λειτουργεί εναντίον του κορυφαίου συλλόγου επειδή είναι απωθημένο του να [...]

Η αληθινή εικόνα…
O αθλητικός δικαστής τιμώρησε με μια αγωνιστική την ΑΕΚ διαγράφοντας το φύλλο αγώνα, αφού έλαβε υπόψη μόνο το καπνογόνο. Δεν ασχολήθηκε με τους οπαδούς που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ασκούσαν ψυχολογική βία στις κοπέλες του Ολυμπιακού, αλλά κι αυτόν που μπήκε γυμνός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο πρωταθλητής θα προσκομίσει στο ΑΣΕΑΔ τη [...]

Δακρύσαμε από την… συγκίνηση
Η Premier League στην… Ριζούπολη. Πως είπατε; Ματσάρα, ε; Ομορφιά του ποδοσφαίρου, ε; Από το 0-3 στο 3-3 και με χαμένα τετ-α-τετ από τις δύο ομάδες στις καθυστερήσεις. Με δύο ομάδες που σε διοικητικό επίπεδο… χαριεντίζονται εδώ και κάποιους μήνες. Που συμφωνούν για τα περίεργα -υποτίθεται- πράγματα που συμβαίνουν στην Super League. Αυτές οι ομάδες [...]

Σαρρής ο… Nίντζα
Ναι, βέβαια. Φιλικό ήταν το ματς στο Παγκρήτιο. Ο Ολυμπιακός χρειαζόταν οπωσδήποτε το τρίποντο γιατί κινδύνευε να χάσει το πρωτάθλημα διαφορετικά και ο Εργοτέλης έκατσε να χάσει. Ε; Έτσι δεν είναι; Μην κοιτάτε που ο Σαρρής μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με σκοπό να κόψει την μπάλα σε κάποιον παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτός ντε που έχει [...]Πρωτοσέλιδα

Olympiacos.me Facebook

Twitter + Ολυμπιακός

Χρήσιμες διευθύνσεις

Olympiacos.org
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού

Redstore.gr
Το επίσημο κατάστημα του Ολυμπιακού

Προσφορές
Dealbar.gr

Εφημερευοντα φαρμακεια Πειραια
Φαρμακεία του Πειραιά


 Επικοινωνία | Ειδήσεις Ολυμπιακού | Olympiacos.me Facebook Page | Olympiacos.me Blog

 Olympiacos.me - Ολες οι ειδήσεις του Ολυμπιακου σε μία σελίδα